За незавършения проект на "модерността" и доминитета на Запада.

"Базовият проблем на капитализма се решава само с базов доход за всички. Няма друг социално-икономически модел, който може да удовлетвори едновременно човешките права и пазарните потребности на капиталистите!"

Тони Баждаров