Гръцката дра(х)ма.

Южните ни съседи могат да започнат процес, за който вече се говори в самата Германия - държавата, която най-много настоява за политика на икономии с нови дългове. Може да бъде поставено началото на следваща парична система, освободена от тежестта на непрекъснатото задлъжняване, т.нар. Суверенна парична система. Това може да се случи или с въвеждането на драхмата, или като се предизвика европейско решение за въвеждането на такава система с еврото.

Тъй като общата европейска валута е политическа, едно решение на ЕК и Европарламента може да реши дълговата криза категорично и завинаги. В другия случай Гърция ще може да решава за себе си. И в двата варианта ние бихме спечелили. Най-лошото решение би било нещата да останат така, както са и Грекзита да повлече след себе си останалите членове на Еврозоната. Особено най-гръмогласните.

Ние сме за Суверенна парична система, позволяваща въвеждането на Базов доход и основана на принципите на Директната демокрация с нова Енергийна икономика за сериозен икономически растеж.

Нашите редовни коментари и насоки можете да получавате отhttp://www.budd.bg/bulletin/