Крислово

Младежи от пловдивското село Крислово с вдъхновяваща инициатива и четки в ръка

Група от 17 юноши и девойки на възраст от 12 до 19 години, кръстили се сами "Ботаническата банда на община "Марица", тръгват този четвъртък с четки и бяла боя в ръка да боядисват близо 5 километра бордюри в пловдивското село Крислово.

Всички тийнейджъри ще бъдат облечени с фланелки с надпис "Паркът на Ботаническата банда на община "Марица". Младежи в действие", а акцията им ще започне в 8.30 часа сутринта от площада в селото. Идеята за създаването на местната "Тимуровска команда" и участието на младите хора в Крислово в обществени акции се родила наскоро по време на общоселско събрание.

След като боядисат всички бордюри по улиците в селото, младежите от Крислово възнамеряват да се заемат с освежаване на пейките и алеите в парка в центъра на селото.

Български Съюз за Директна Демокрация е заложил в платформата си мерки за насърчаване на младежките инициативи, както и грижа за младите хора, така че да не се налага да напускат родината заради липса на доходи и работа, а да развиват идеите и креативността си при пълна материална сигурност с базов доход и като участници в решенията на държавната и местна власти чрез система на директна демокрация.

Източник: ТРУД