Будителите ни показват пътя, ние го следваме

Днешният Ден на народните будители е един от нашите най-големи празници и патронен за #БСДД
Голямата промяна в живота ни няма как да се случи без събуждането на хората, така както се е случило при зараждането и провеждането на Национално-освободителното движение у нас.

Днес нашата борба е да запазим суверенитета, извоюван от българските будители, но и да го развием като осъществим на практика техните идеали, събрани в един общ #Български_национален_идеал - мечтата за силна и просперираща България с равни права за гражданите и задължения на всички пред Закон, написан от и за хората.

Днес ние си спомняме за делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.

Днес ние поглеждаме и напред, продължавайки делото им да разказваме, да ограмотяваме и да подготвяме хората за истинската демокрация - директната. За трайното прекратяване на демографската катастрофа в България и за успеха на всеки един български гражданин.

Сред честваните български народни будители, от които черпим нашето вдъхновение, са Свети Иван Рилски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър Богдан, Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Петко Р. Славейков, Никола Бацаров, Иван Вазов, Стоян Михайловски, Григор Пърличев, Александър Екзарх, Никола Бобев, Стефан Антонов, Иван Богоров, Нешо Бончев, Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов, Софроний Врачански и много други.

Честит празник, България!