Национално събрание на БСДД - 19 януари 2019 година

Скъпи членове, колеги, приятели, симпатизанти и съмишленици, предстои ни да проведем основното ни организационно събитие. Запознайте се с информацията, на ваше разположение сме за въпроси:

СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

                   Изпълнителният съвет на ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

                   Свиква провеждане на Националното събрание на ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ /ПП БСДД/ на 19 януари 2019 г. от 14 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 58, зала Европа, при следния дневен ред:

1.     Представяне, обсъждане и приемане доклад от Съпредседателя на ПП БСДД Георги Стефанов Неделчев относно дейността на ПП БСДД за периода 2017 – 2018 г.

2.     Обсъждане и приемане на предложение за участие на ПП БСДД  в изборите през 2019 г.

3.     Обсъждане и приемане на предложения за избор на нови членове на ръководните органи на ПП БСДД поради изтичане на мандата – Съпредседатели на ПП БСДД 2 /двама/ на брой от членовете на Изпълнителния съвет, Членове на Изпълнителния съвет 7 /седем/ на брой, Членове на Контролния съвет на  3 /трима/ на брой, Национален координатор 1 /един/ на брой, съгласно Устава на ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ /ПП БСДД/.

4.     Организационни въпроси.

                  При липса на кворум в обявения начален час, на основание чл. 24,  ал. 5 от Устава на ПП БСДД, се изчаква един час и Националното събрание се провежда редовно на същото място при същия дневен ред.

                  Националното събрание е свикано редовно с поканване на всички делегати и оповестяване на дневния ред чрез обявяване на поканата в вестник „СЕГА“ и поставянето ѝ на Интернет страницата на ПП БСДД най – малко един месец преди насрочения ден.

                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

                                БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ /ПП БСДД/