Игри за големи деца.

Лесно е да решаваш съдбата на хората спрямо личния си интерес, когато го правиш с техните пари и с пари, които си нащракал на клавиатурата си. 

Една от малкото функции, присъщи на днешната държава под контрола на гражданското общество, е създаването на парите без вграден в тях дълг. Няма друг справедлив начин за излизане от дълговото робство и възстановяване на предприемачеството.