Съвременният Български език...

Съвременният Български език днес става на 70 години. Кошмарът на учениците е приет на 12 февруари 1945 година с Наредба-закон за правописна реформа на българския език от Министерския съвет. Премахват се безгласните букви "Ъ" (ер голям) и "Ь" (ер малък) в края на думите (напр. градъ - град, день - ден)... Още тук.