Защо не можем да решим...

Начинът да се решават сложни локални спорове с отражение в национален мащаб? Това може да бъде единствено широкият обществен дебат и пряко допитване до народа за всеки отделен казус и стратегия! Повече тук.