$ 60 трилиона Световен дълг в една визуализация.

Съвременната парична система е основана преди няколко стотин години върху виждането, че дълговете могат да оказват положително влияние и да стимулират икономиката. Това отдавна не е така, а 21-ви век показва, че огромните дългове не могат повече да бъдат стимул, а са единствено спирачка за растежа. Натрупването се дължи на правото дадено на частните банки да създават парите. Стремежът към частни печалби е натоварил държавите и техните данъкоплатци с непосилно бреме. Изходът е в смяна на системата от дългова в суверенна, чрез връщане на правото за създаване на парите в национални институции с участие на гражданите и обществото.

Тази визуализация показва $ 59700000000000 от световния дълг по държави, както и подчертава съотношението на дълга към БВП на всяка страна с помощта на цветовете. Данните идват от МВФ и обхващат само публичния държавен дълг. Тя изключва дълга на гражданите и бизнеса от страните, както и нефинансирани задължения, които все още не са технически предявени. Всички данни се базират на щатския долар.

Числата, които се открояват най-много:

Съединените щати представляват 23,3% от световната икономика, но и 29,1% от световния дълг. Това съотношение на дълга към БВП е 103.4% въз основа на цифрите от МВФ.
Япония представлява само 6,18% от общото икономическо производство, но е в размер на 19,99% от световния дълг.
Китай, втората по големина икономика в света (и най-голямата по други показатели), възлиза на 13,9% от производството. Те имат само 6.25% от световния дълг и съотношение 39.4% дълг към БВП. 7 от 15-те страни с най-голям общ дълг са европейски. Заедно, с изключение на Русия (нищожен дълг), Европейският континент притежава над 26% от общия световен дълг.

Комбинирането на дълга на САЩ, Япония и Европа заедно възлиза на 75% от общия глобален дълг. Колко още може това да продължи?

http://www.visualcapitalist.com/60-trillion-of-world-debt-in-one-visualization/