Дефлация в България за трети пореден месец.

Смачкването на българската икономика не може да спре. Дефлацията унищожава за пореден месец надеждите за възстановяване и растеж. Липсата на свободна валута пречи на слабата българска икономика да стъпи в полето на здравословна инфлация и повишаване на доходите от труд.

Пример за умело ръководство на суверенна валута ни дава Китай, който чрез контролирана девалвация на юана се опитва да спре кризисните процеси в огромната китайска машина.

Българският лев може да заеме своята достойна роля в суверенна парична система, в която правото за създаване на парите не в частните банки, а в национална институция с участие на обществото. Днес, ако беше така, едно контролирано подаване на паричен ресурс без дълг (Базов доход) към гражданите можеше да върне българската икономика обратно в нивата на здравословна инфлация.

http://money.bg/news/id_1828623784