Демокрация или Европа?

Проблемът засега остава, но заради него системата няма как да остане същата. Бедността трябва да бъде изкоренена, а задлъжняването, което я води - премахнато. Европейските народи ще намерят начин и сили да го направят, няма друг път напред. 

Шокиращото поведение на лидерите на еврозоната в наказването на Гърция за гласуването ѝ против строгите икономии и желанието за плащане на дълговете чрез растеж има тревожни последици за бъдещето. Дали е твърде късно да се поставят демокрацията и Европа отново заедно? Не, началото е поставено.

Ние ще участваме в промяната.
Присъединете се сега на www.budd.bg/take-action