Енергийна икономика, не ядрена енергетика.

"Американците знаят, че чистата ‪#‎Енергийна_икономика‬ е тук и те се я прегърнали, но това не включва ядрената енергетика.

Повече от седем от всеки десет американци искат да се отдели повече внимание на вятърната и слънчева енергия, докато само около една трета посочват повече ядрената енергия, следва от най-новите изследвания на организацията Gallup. Те също така откриват, че подкрепата за ядрената енергия е намаляла с 11 процентни пункта в Съединените щати през последните пет години.

Междувременно, напрегнатата ядрената индустрия се опитва да наложи своя продукт като жизнеспособна нисковъглеродна алтернатива на чистата енергия, без да споменава, че е опасна и скъпа.

Както нещата стоят сега, ядрената енергетика е изправена пред мрачни дни. Всичките пет ядрени реактора в процес на изграждане в Съединените щати изостават от графика и са с милиарди долари над бюджета - ситуация, която не е единствено в Америка. В действителност, 75 процента от реакторите в процес на изграждане в света се забавят и надвишават бюджета.

Множество реактори из САЩ имат нужда от спасяване, други бяха затворени, а плановете за поне 9 бяха погребани.

Съпоставете неприятностите на ядрената енергетика със светлите перспективи за възобновяемите енергийни източници и истинската енергийна ефективност, и става ясно, че нашето бъдеще не е с нестабилната ядрена индустрия, а с бързо растящия сектор на чистата енергийна икономика.

Все по-тежки природни бедствия (включително земетресения, наводнения и цунами в стил Фукушима), неизбежността на проектантските и операторски грешки, както и заплахата от терористични атаки представляват специални опасности за ядрените реактори и общностите, които съществуват паралелно с тях. Добавете, че липсата на постоянно, доказано и сигурно решение за изолиране на високо радиоактивните ядрени отпадъци, които ще бъдат опасни за стотици хиляди години напред, ни показва ясно, че ядрената енергия се проваля на изпита.

Ядрената индустрия и нейните платени застъпници често се опитват да лъскат тези проблеми, като отбелязват, че те са предпоставка за развитие на технологиите за ядрени реактори. Но това е слаб аргумент предвид, че ние вече виждаме последиците от изменението на климата в нашите вътрешни дворове и по целия свят.

По дефиниция, така наречените "напреднали" технологии за ядрени реактори все още са в процес на разработка, включително "малките модулни реактори" или реакторите с икономия на ядрено гориво и са недоказани, най-вероятно нерентабилни (на базата на резултати в бранша), делят ги десетилетия от търговско използване и не са сигурни за регулаторно одобрение.

В действителност, анализаторите се произнесоха, че системата със старомодна "базова енергия" от ядрени реактори и други големи електроцентрали е една умираща реликва от 20-ти век. Точно, както "поща"-та до голяма степен се замени от електронната поща, енергийната мрежа от стария стил вече дава път на децентрализирани, разпределени енергийни решения. С една по-интелигентна, технически грамотна, разчитаща на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност система, както и с батерийна технология за съхранение, пример за което е наскоро пуснатата за продажба Tesla Power-wall, решение за дома, бизнеса и комуналните услуги.

Почти, както при въгледобивната промишленост, ядрено доминираните комунални услуги се борят да запазят своите настоящи и доходни бизнес модели, но начинът, по който Америка вече е започнала да се захранва е неизбежен и води до съществена трансформация. Напредъкът може да бъде възпрепятстван от реактора с комунални спасявания за известно време, за сметка на всички останали заедно с климата, но това не може и няма да бъдат сериозни препятствия, промяната е неизбежна."

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpeace.org%2Fusa%2Fnuclear-power-is-a-losing-proposition%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dpost%26utm_term%3Dus%252Cenergy%252Crenewable%252CNuclear%26utm_campaign%3DClimate%26__surl__%3DIgttw%26__ots__%3D1439419192508%26__step__%3D1&h=qAQFUO4I6AQFRgB-cU3M05MSmjjgofwq0n0soKR4DCXkgeQ&enc=AZOs5Y4w-MjZRcijBoZpbYZDulxNb_PBNYR_gu297aLt1yyoMhN7KayF-X3AshZ-llx-cY5NhB7BR8C9r9tipE-X6sEoZnIfLy8NKrIkBaNtF1CWy-gZ4OEQZ1nRV7mjR4ef9BNOXNcgZautjIlKXYL_D5Ui-nYCtCA9UPF4w4ZfrJ8-eC9JWLE5Msmvafk4zV00f6_527HLTyLY7waTQ0bZ&s=1

Времето дойде!
www.budd.bg