Пенсионната реформа е управленски провал.

Единственият сериозен анализ на така наречената "пенсионна реформа" показва, че системата не може и никога вече няма да бъде реформирана или настроена спрямо нуждите и очакванията на гражданите. 

http://glasove.com/categories/intervyuta/news/lyubomir-hristov-pensionnata-reforma-e-upravlenski-proval

Системата е напълно провалена не само от вътрешна управленска немощ, но и от генералното безсилие на съвременната социална система да се справи с предизвикателствата на съвремието ни. Изходът остава само един - смяна на системата, още на следващите избори за Народно събрание, по искане на мнозинството!

#Базов_доход

Да, новото е неудържимо!