Свободна квантова енергия? Успешна Енергийна икономика? ДА, възможна е!

Българският научен потенциал е огромен, доказан по света, най-вече в САЩ. Защо българите там успяват да реализират голяма част от мечтите си? Възможно ли е тяхната дейност да продължи в България? Да, но единствено при радикална промяна на обществените отношения у нас, а именно въвеждане с мнозинство от българските граждани на Българска директна демокрация с Базов доход. Продължението тук.

http://www.chukanovenergy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3lAZAzn6QSg