Планът "Юнкер" финансира само един български проект.

Планирано, върху България се стоварва следващият тежък удар, този път по така наречения План "Юнкер". От предвидените стотици милиарди извънредно финансиране от Европейската комисия ние ще получим няколко трохи, за да си довършим газовата връзка с Гърция, която между другото трябваше много отдавна да бъде готова. Всички други проекти представени за съмнителното финансиране са отхвърлени, вероятно защото са били още по-съмнителни или най-малкото слабо подготвени. По този начин най-бедната и нещастна страна за ЕС ще си остане такава. Въпросът е колко още българите могат да търпят това положение и кога ще започнат да се организират за справяне с това крайно негативно състояние, комбинация от брюкселски лобизъм и наша партократска некадърност. Още тук.