Изпробване на система с местен Базов доход се разглежда във Финландия.

Местните шведско-говорящи финландски власти на Oландските острови, архипелаг между Финландия и Шведската континенталната част, обмислят, в рамките на тяхната територия, създаването на специална данъчна зона, в която може да се извърши социален експеримент с въвеждане на Базов доход. Oландската служба на институцията за социално осигуряване на Финландия в момента управлява условни базови доходи за местното население, но може да предприеме следващата смела стъпка за превръщането на тази система в напълно безусловна.

Избраната наскоро партия Център, която в момента е най-голяма във финландския парламент и е поддръжник на Базовия доход, е готова да експериментира регионално неговото приложение.

В скорошно участие в местно радио Oланд и телевизионната мрежа RTV, Соня Норденсван отбеляза също, че е възможно да бъдат предоставени 1000 € на месец Базов доход, които биха могли да заместят повечето от днешните, финансирани от държавния бюджет социални плащания, като например социално осигуряване, обезщетения за безработица и данъчни кредити. Тези и други аспекти са разисквани в радио програмата, фокусирани върху учебните процеси, доброволеството и културата.

Ние поддържаме този модел на приложение и у нас, което може да се случи още тази есен на местните избори със спечелване в община или населено място с кандидат, подкрепен от БСДД.

Включете се и вие или заявете своето желание да участвате в такава инициатива на www.budd.bg/take-action

http://www.basicincome.org/news/2015/06/finland-local-basic-income-test-implementation-is-being-considered-in-finland/