Българската пенсионна система се нуждае от шокова терапия.

"Проблемът на българската пенсионна система е, че не прави хората по-богати. На практика вместо вие да отделяте пари, които след това да получите под формата на пенсия, държавата използва вашите осигурителни вноски, за да плаща на сегашните пенсионери.

Така изплащането на пенсиите става за сметка на на бъдещите пенсионни доходи. Системата работи с постоянен дефицит, който се запълва с другите държавни приходи. Вие не само плащате осигуровки, но финансирате пенсионната система с преките данъци върху доходите си и с косвените данъци върху потреблението, като ДДС."

Тази констатация показва, че системата с Базов доход е неизбежна за България и нейната основа вече е факт. Остава да бъде проявена съответната политическа воля за въвеждането ѝ, подкрепена от мнозинството български граждани.

Присъединете се на www.budd.bg/take-action

http://www.darikfinance.bg/novini/116447