Електронно правителство в Естония.

Електронното правителсво е основата на Е-демокрацията, което прави възможна Директната демокрация в наши дни. Нито е скъпо, нито сложно, а въпрос на воля и желание. Това е и основата за опериране със системата за Базов доход, както и сериозно облекчение на икономическите процеси в една нова Енергийна икономика. Електронното правителство е част от Програмната платформа на БСДД за следващите парламентарни избори. Присъединете се! Четете още тук.