За кого какво е училището?

За бухала училище е клонът.
За рачето – подводните скали.
Буквар е джунглата за слона.
Небето е читанка за орли.

Пчелиците пращец събират
без междучасия дори.
Синигерският час по свирене
започва още от зори.

Училището може да е всичко,
не само сграда или чин.
Защо да не е хълм, тревичка
или гнездо върху комин?

(Петя Кокудева)

На добър час ученици, учители, родители! 
Успешна да е новата учебна година!
http://www.budd.bg/idea/