Първото грузинско подземно газово хранилище.

Грузинската национална петролно-газова компания започва изграждане на първото грузинско подземно газово хранилище. Въпросът в тази новина е къде остана българската такава компания? Каква диверсификация, какъв "наш" газ имаме, кой го вади, за кого? Защо и грузинците могат, ние - не? Защо разхвърляме богатствата си на концесии за жълти стотинки? Какво стана с либийските концесии, подарени на старата тоталитарна българска държава? Кой допусна това? За всеки, който смята, че не можем, да погледее как може тук.