Директна демокрация от Холандия.

Директна демокрация от Холандия: с една театрална пиеса и включването на няколко известни холандски актьора само са 28 часа са събрани 40 000 подписа. Подписката е за включване на дебат в парламента относно "създаването" на парите и решаването на въпроси за бедността, лишенията, човешката реализация. Частните търговски банки, с помощта на правителствата експлоатират този инструмент, но не в полза на обществото. Когато някой попита как може да бъде финансиран Базовият доход, единият от отговорите е чрез "създаване" на парите за него. Попитайте своя банкер как става това? Отговорът му няма да ви хареса... Продължението тук.