Базовият доход вече е на път във Финландия!

Според обещаното, в настоящия момент Финландия се движи смело към въвеждането на безусловен #Базов_доход. Това е важно да се припомня всеки път на онези у нас, които мислят, че това е мярка за след 10, 50 или 100 години, когато българите по нашите земи ще са една голяма рядкост.

В страната на Дядо Коледа, хората работят здраво за здравето на своето общество и до края на годината 2000 избраници ще получат новогодишен подарък с включването им в програмата за изпробване на финландската система за гарантиране на правото на достоен живот.

Финландската агенция за социално осигуряване е създала специална секция в своята уеб страница, за да информира не само финландските граждани, но и целия прогресивен свят за развитието на събитията свързани с практическото приложение на системата с Базов доход.

Вижте информацията тук: http://www.kela.fi/web/en/basic-income-experiment-2017-2018