Терор? Тази политика знаем откъде идва, но...

"Не можеш да влезеш два пъти в една и съща (вода на) река." е казал Хераклит преди около 2500 години.

Някои хора с власт, с огромни машини за манипулации, включително за отнемане на човешки живот, все още не са разбрали, че светът вече е поел в друга посока.

Обречени са отчаяните опити да се провали процеса, който е маркиран с референдумите във Великобритания и Италия, изборите в САЩ и Русия, наближаващият изход от световните конфликти, бъдещата смяна на курса във Франция и падането на последната неолиберална крепост - Германия. Ние няма да бъдем изключение.

Господ да се смили над душите на загиналите и днес.

Пак Той да поживи останалите, които водят тихата и непреклонна борба за своя собствен живот и този на своите родове, народи, нации и държави.