Русия

Позиция на БСДД за президентските избори в Русия

Изборите в Русия са наблюдавани от рекорден брой, над 1500 международни наблюдатели от 105 страни по света и почти 200 000 независими наблюдатели, резултатите се обработват технически почти моментално, около 3 милиона мъртви души са изчистени от списъците, в почти 80% от секциите преброяването е с видеонаблюдение, използват се електронни урни и уникални кодове на протоколите, няма никакво оспорване на резултатите от кандидатите и изборът на руските граждани за тяхното бъдеще е напълно ясен.

Те трябва да бъдат поздравени за това, че уважават и развиват изборния си процес и ние пожелаваме успех на руския народ и всички други народи в Руската Федерация в предстоящите им вътрешни и външни предизвикателства.

За нас най-важни остават въпросите, пред които е изправена нашата Родина, БЪЛГАРИЯ, и затова ще се подготвим организационно по най-добрия и възможен начин с #БСДД за следващите избори. С пълно съзнание за това какво представлява избирателната процедура у нас."

http://www.cikrf.ru/

Трагедиите по света могат да бъдат спрени само с волята на гражданите

Изказваме своите искрени съболезнования на всички жертви на неолиберализма по света и у нас. Така, както беше разстрелян в гръб руският посланик в Анкара, както бяха прегазени невинни хора в Берлин, беше разстреляно и прегазено българското общество.

Ние учим уроците на историята и знаем какво трябва да направим занапред за спасението на #България!

Времето дойде!

www.budd.bg

Терор? Тази политика знаем откъде идва, но...

"Не можеш да влезеш два пъти в една и съща (вода на) река." е казал Хераклит преди около 2500 години.

Някои хора с власт, с огромни машини за манипулации, включително за отнемане на човешки живот, все още не са разбрали, че светът вече е поел в друга посока.

Обречени са отчаяните опити да се провали процеса, който е маркиран с референдумите във Великобритания и Италия, изборите в САЩ и Русия, наближаващият изход от световните конфликти, бъдещата смяна на курса във Франция и падането на последната неолиберална крепост - Германия. Ние няма да бъдем изключение.

Господ да се смили над душите на загиналите и днес.

Пак Той да поживи останалите, които водят тихата и непреклонна борба за своя собствен живот и този на своите родове, народи, нации и държави.