Ден на Българската Конституция – Законът на законите.

Днес, 16-ти април, отбелязваме Деня на Българската Конституция. "Законът на законите", първоначално наречен "Органически Устав на Българското княжество" след Освобождението през 1878г. е в основата на Българската държавност и обществено устройство. На бъдещите промени в последната ни Конституция от 1991г. възлагаме надеждите си за реална смяна на тежкото положение, в което партократските елити въвлякоха народа през 25-те преходни години. Това е напълно възможно с конституционно мнозинство, подкрепено от по-голямата част от българските граждани.

В историческото си развитие България има 4 конституции - Конституция на Българското княжество, известна като Търновска конституция (16 април 1879 - 6 декември 1947), Конституции на Народна република България (6 декември 1947 - 18 май 1971 и 18 май 1971 - 13 юли 1991) и действащата Конституция на Република България (12 юли 1991).

Първата българска конституция - Търновската, е гласувана на 16 април 1879 г. от Учредителното събрание, свикано в Търново на 10 февруари 1879 г. и закрито в деня на приемането й. Тя узаконява възстановяването на българската държавност след вековете на робство и бездържавие. Състои се от 169 члена, подредени в 22 глави.

Днес се нуждаем от Българска директна демокрация с вписано в Конституцията право на Базов доход, в която гражданите да участват информирано в обсъждането и вземането на решенията за своя живот. Властта трябва да бъде върната в ръцете на суверена в Републиката - Българския народ! 

Времето за усъвършенстване на действащата Конституция дойде!

Честит професионален празник на българските юристи! Още тук.