Бюджетът остава на минус...

Прогнозите и разчетите на Финансовото министерство до 2018-та година показват бетониране на статуквото, никаква промяна към по-добро за населението и бавна, мъчителна агония за онези, които вече са в нужда.

На този процес трябва да бъде сложен край. Времето дойде! Още тук.

http://www.segabg.com/article.php?id=747333