Заплатите намаляват...

Базовият доход започва да става безалтернативен. Единствено Директната демокрация може да го гарантира, а Енергийната икономика да генерира и запазва средствата за дълготраен резултат. Три прости решения с реална полза за българските граждани. За всеки един от нас. Присъединете се! Още тук.