Бедността у нас.

Roumen Galabinov
Почти половината от българите продължават да живеят в бедност или в риск от бедност. 
1. Според доклад на Caritas Europe, 48% от българите живеят в риск от бедност. 
2. Около 80% от домакинствата у нас не разполагат със средства за поддържане на нормален стандарт. 
3. Прага на бедност е 286 лева, а голяма част от българите живеят под тази граница. 
4. 23 години след ратифицирането на Конвенцията за правата на детето, България е на първо място в Европа по детска бедност. 
5. 49% от българите са заплашени от бедност или социално изключване, според данните на Евростат.
Toni Bajdarov
Днешният модел на развитие дори при пълна заетост не може да реши въпроса с неплатежоспособността на децата и пенсионерите, които по дефиниция не работят, а те са над 2/3 от населението! От това произтичат социални и демографски последници, ни и чисто пазарни... От друга страна парите се създават от НИЩОТО, а продуктите се създават от реалния сектор с помощта на 7-9- души на всеки 100! А в бъдеще и с по-малко-хора! Следователно във всяка от държавите членки на ЕС можем да имаме базов доход за всички! Чуйте кратката лекция на професор Вернер, успял предриемач от реалния сектор, визионер: https://youtu.be/3Gfiwgw3tRk.