За банките...

"Докато не се овладее способността на банките да фабрикуват кредит от нищото, да го дават назаем с печалба, а след това да изпращат сметката на данъкоплатеца, ако нещо не е наред ... банките ще стават все по-големи, раздути и дестабилизиращи. " Дъглас Карсуел, член на Британския парламент.

http://positivemoney.org/2015/06/douglas-carswell-question-time-rein-banks-ability-create-credit/