НЕК въобще не са корумпирани.

Стига толкова! Договорите трябва да се прекратят. България има достатъчно мощности и други възможности, включително да се защити от нереални неустойки.

Нямаме нужда повече от такава енергетика. 
Ние сме за нова Енергийна икономика!
http://www.budd.bg/new-energy-economics/

http://www.blitz.bg/news/article/349199