Обезлюдяването на България в цифри.

Липсата на поминък и доходи е обезлюдила 164 населени места в България към 31 декември 2014 г., по данни на Националния статистически институт.

През миналата година едно населено място е закрито, а едно е присъединено към съседно.

Най-голям брой обезлюдени населени места има в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали - съответно 61, 57 и 11.

В 1135, или в 21.6 на сто от населените места, живеят по под 50 човека.

Градовете в България са 257, а селата - 5 009, сочат обобщените статистически данни.

Една трета от населението на страната живее в общо 7 града с по над 100 хил. жители - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Най-населен е Югозападният район, където живеят 29.5% от населението, втори е Южният централен район - 20.1%, в Югоизточния живеят 14.7 на сто, а в Североизточния - 13.2%. В Северния централен район живеят 11.5%, а в Северозападния - 11.1%.

Във всичките шест района на страната населението през миналата година намалява.

Най-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 93 361 души, или 1.3 на сто от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - 1 316 557 души (18.3 на сто).

Само в две области населението се увеличава - София (столица) - с 0.5 на сто и Кърджали - с 1 на сто. При всички останали области има намаление на населението, като най-голямо е за областите Видин - 2.2 на сто и Смолян - 1.9 на сто.

Населението на България в края на 2014 г. е 7 202 198 души, според данни на НСИ.

Още тук.