Априлското въстание – най-чистото, най-святото и най-голямото събитие в цялата българска история.

"Нищо от мъгливата история на първото и второто български царства и абсолютно нищо от най-новата българска история не може да се сравни с трагичното величие и красота на Априлското въстание. След дългата петвековна зима Априлското въстание беше голямата българска пролет. Първата и до ден-днешен последната." (акад. Георги Марков, Априлското въстание)

Днес, 20 Април, отбелязваме 139 години от Априлското въстание, най-чистото, най-святото и най-голямото събитие в цялата българска история. Избухва преждевременно в Копривщица, с вярата на Апостолите, че "чистата и свята" свобода трябва да бъде само българско дело, загърбвайки каквито и да било политически комбинации с Австро-Унгария или Русия или който и да било външен фактор.

Априлското въстание показва и възможното единство на народа ни, въпреки че участниците в него са малко на брой и принадлежат към различни социални прослойки, всички са милеещи за свободна и независима България.

Време е да поемем инициативата в свои ръце по примера на вечните ни герои. Не е нужно да проливаме кръв, за да постигнем обединение и възраждане на нацията, но можем да се поучим. Нека се обединим с поглед напред и сега!

Времето дойде!