UNEP - Програма за околната среда на ООН.

UNEP - Програма за околната среда на ООН, признава, че отговорът на влошаването на околната среда и изменението на климата е морален императив и че интересите на сегашните и бъдещите поколения, трябва да бъдат включени в екологично стопанисване на планетата на човечеството. Днес тези въпроси се разглеждат и чрез пренасочване към устойчиви методи на потреблението, което може да направи разликата в околната среда.

България по стечение на обстоятелствата разполага с уникалната възможност днес да отговори на това ново виждане и търсене в потребителската култура. Разбира се, заедно с повишаване на покупателната способност, което е възможно вече единствено чрез Базов доход с възстановяване на вътрешния пазар. Още тук.

 

Очакваме ви! Времето дойде!