Правовият ред и директната демокрация според БСДД

Много наши членове и симпатизанти задават въпроса как при директната демокрация ще се коват законите.

Кратко ще обясним, тъй като някои неправилно си мислят, че при тази система едва ли не всеки ще пише закони и се изразяват основателни опасения, че гражданите не са компетентни за такава дейност.

Всъщност, при директната демокрация има народни представители, наречени делегати, които ще се занимават със законотворчество. Т.е., както и сега, те ще предлагат законови промени и ще пишат законите.

Разликата с досегашната система, при която всички ние сме безпомощни да отхвърлим или да променим даден закон, приет в НС в противоречие с нашия интерес, е в това, че при директната демокрация народът ще може чрез референдум да решава и да спре действието на закон или текст от закона, докато делегатите не го преразгледат или по-точно казано чрез референдум да наложим вето върху закона или част от него.

По този начин ще можем да спираме промени и поправки в закони, които се прокарват от лобисти като банките например. И да им покажем кой всъщност е суверенът в Републиката и кой взима решенията. :)

Иначе казано, картината е следната: делегатите изготвят и гласуват закони, а ние можем да организираме референдум, ако някой закон е против нашия интерес и да направим така, че законът да бъде преразгледан или части от него да бъдат отхвърлени изцяло. Същото важи и за вече приети в миналото закони - ще можем да ги поправяме.

При такива въпроси подходящ пример е ГПК. Ако имахме директна демокрация, досега гражданите да са отменили с референдум чл. 417, който дава право на банките да ни съдят само въз основа на извлечение от счетоводните си книги и без да можем да бъдем страна в справедлив съдебен процес.

Миналата година депутатите отхвърлиха предложението този член да бъде премахнат и ние нищо не можем да направим повече. Защото нямаме в ръцете си инструментите на директната демокрация.

Времето за участие на гражданите в решенията на държавата и общините дойде!

www.budd.bg/faq