194 години от рождението на Георги "Сава" Раковски.

Днес, 2-ри април, отбелязваме 194 години от рождението на Георги "Сава" Раковски, основоположникът на Българската национално-освободителна борба. Известен публицист, историк, демократ и радетел за сбъдването на Българския национален идеал. Той е идеен вдъхновител на четническото движение, а организационните му способности дават основата за делото на Васил Левски и вдигането на Априлското възстание. В дните преди да се разболее фатално от туберкулоза, уморен, но обнадежден, води оживена кореспонденция със своя ученик Левски, знаейки, че предава борбата в най-добрите ръце. 
Георги С. Раковски оставя след себе си послание към следващите поколения да бъдат организирани, да следват българския интерес и да пазят свободата, която е по-ценна от всичко. Още тук.