Цар и генерал... и синод.

"Пролетта пукна и Синодът на Българската православна църква взе решение да се поменава Царя в богослужението. Не задължително, но препоръчително. Няма нищо лошо в това, но защо точно сега го реши Синодът? Царят съществува на политическата сцена, откакто е мипоромазан (или не е миропомазан – че висшите духовници и в това не са единодушни). А възможността пък да бъде споменаван в богослужението, без държавната репресия да се стовари върху църквата, съществува през последните повече от 25 години. Тогава защо така изведнъж… го споменахме? Злите езици назовават най-различни причини – външнополитически, вътрешнополитически, църковнополитически. Но аз предпочитам да мисля, че е от любов. Сърцето си има доводи, които разумът не познава, както е казал Паскал." Още тук.

Обяснението на проф.Янакиев заслужава да се види: http://bnt.bg/part-of-show/bpts-za-simeon-sakskoburgotski-i-da-rzhavnostta