Българите имат повече банкови карти от останалите европейци.

Основата за въвеждане на Базов доход в България вече е готова.

В стремежа си банките да натоварят максимално с дългове изстрадалото население по нашите земи, те са поставили основите за правилното функциониране на системата за Базов доход. При него сумите, които държавата предоставя на всеки български гражданин ще са в електронен вид по банкови карти без теглене в брой и разплащания в чужбина. По този начин се запазват средствата в обръщение и се засилва многократно потреблението, съответно икономиката. Ние сме за Българска Директна демокрация с Базов доход и Енергийна икономика. Присъединете се!