21-ви Март – Международен ден срещу расовата дискриминация.

На 21-ви март, всяка година, хората по света отбелязват Международния ден срещу расовата дискриминация. На този ден си спомняме за нашия принос в тази неравна борба, с думите на Васил Левски: "Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи."
Не можем да не отбележим и приноса на един от застъпниците на Базовия доход, Мартин Лутър Кинг, със знаменитата му фраза: "...Имам една мечта, че четирите ми деца един ден ще живеят в свят, в който няма да бъдат съдени по цвета на кожата си, а по силата на характера си."
Темата е много тежка за българското общество, което непрекъснато бива подлагано на раздвоение между заветите на Апостола и принципа на управление: "Разделяй и владей."