След кратка почивка и борба за живот, продължаваме!

Освен "обединение" на българите, за което всички тайно мечтаят е нужна и конкретна дисциплинирана организация за смяна на политическата система у нас. С ясни и прости цели, със задачи и с хора, които активно да ги осъществят.

Така е! Но трябва ли първо да се избегне политизация.
Не! Всичко е политика. Никога и няма как да се избегне "политизация". Тезата за аполитичното гражданство е въведена от установеното положение, за да не се набърка някой случаен гражданин в схемите на "представителите".

Обратното, в единствената демокрация - директната, всеки гражданин е политик, дори и войн. Вярваме, че окупираната вече Гърция, майчината земя на демокрацията ще ни го покаже на практика отново.