Продължаваме смело и заедно напред! Благодарим ви!

Националното събрание на БСДД потвърди етичните ценности и работните принципи, залегнали в Устава на организацията. Продължаваме смело и заедно напред.
БСДД разказва една различна история за Възкресението на #България с истинска #Българска_директна_демокрация, с безусловен #Базов_доход и с нова #Енергийна_икономика

Споделете и разкажете на човека до вас!
#БСДД http://www.budd.bg/
За членове: http://www.budd.bg/membership/
За кандидати: http://www.budd.bg/candidates/