Укротяване на опърничавата... вятърна енергия.

Испанска фирма е разработила прототип на безперкова вятърна турбина, която ще поевтини драматично цената на оборудването за усвояване на вятърната енергия. 

Принципът на действие е известен физичен ефект, но в този вид е познат от няколко години и сега отборът ентусиасти е готов да стартира кампания за групово финансиране (краудфъндинг). Така ще се провери готовността на публиката да приеме евтината, ефикасна енергия без мрежи и монополи.
http://vortexbladeless.com/home.php

Ние сме за нова Енергийна икономика без монополи с умни локални енергийни системи!
Присъединете се!