Пак ли ще се преоблича "Илия"?

Днешната държава на партокрацията разбира "електронното" управление като химична реакция с прехвърляне на едни "електрони" от едно място на друго в държавната администрация.

Горките технологии, ако имаха изкуствен интелект щяха да се хванат за главите и да избягат от ужаса, който ги очаква - да се нагласят да обслужват потресаващата администрация вместо да я заменят!!!

Реалната реформа, записана в нашата Програмна платформа, с драстичното намаление на административния персонал в държавата е възможна единствено с прилагане на най-новите технологии, които не изискват колосален финансов ресурс и с въвеждане на система с Базов доход, който гарантира на освободените служители един достоен живот извън системата.

Времето дойде! 
Присъединете се за Българска директна демокрация с Базов доход и Енергийна икономика.