Подкрепяте ли?

Българско Сдружение за Директна Демокрация (БСДД), като сдружение с нестопанска цел в обществена полза за създаване на политическа партия, инициира редовни измервания на общественото мнение относно въвеждането в България на система с Базов доход, основана на нова държавна данъчна политика. Процедурата и резултатите от допитването са прозрачни и публични. Те ще послужат да се проследи обществената информираност и нагласи за политическа, икономическа, социална и демографска промяна в нашата страна. Подобни въпроси редовно биват задавани в почти всички европейски държави и в повечето страни по света. Въпросът ще е активен в срок от 3 седмици. Гласувайте свободно според вашите разбирания към момента! Моля, последвайте линка:

http://www.bgreferendum.bg/referendum/vavezdane-bazov-dohod-bulgarski-grazdani-validna-adresna-registracia-bulgaria-sistema-podpomagane/