Ще участваме ли?

БСДД може, ще намери най-подходящия начин и трябва да участва в изборите за Президент на Република България само и единствено, за да се заговори за възстановяването на Българския национален идеал; за практическото приложение на Българска директна демокрация; за категоричното спиране на демографската катастрофа и изкореняването на бедността с въвеждане на безусловен Базов доход; за промяната в основата на деловата активност и насочването към нова Енергийна икономика.

Организацията има нужда да натрупа и практически опит преди следващите решаващи избори, тези за Народно събрание. Истинската смяна на системата ще бъде възможна, когато активистите и координаторите на БСДД се подготвят добре за участие в Конституционните промени, промяната в Закона за прякото участие на гражданите и съпътстващите закони, откъдето започва смяната на "представителната" с истинска директна демокрация.

Времето дойде!