Общество

Нашият кандидат! Човекът, който ще поведе Община Марица по пътя на истинския просперитет!

Иван Петков Семерджиев, кандидат за кмет на Община Марица.

Роден на 25.07.1961г. в с.Труд, Община Марица. Семейството на родителите му са жители на с.Граф Игнатиево в същата община. Там завършва основно си образование през 1976г. В техникума по електротехника през 1980г. завършва средно образование със специалност ,,Автоматизация на производството”. Същата година е приет във ВНВВУ,,Георги Бенковски”, гр. Долна Митрополия, което завършва през 1985г. със специалност ,,Авиационно въоръжение и ракетна техника”.От 1985г. до 2007г. служи в авиобаза Граф Игнатиево на 8 различни длъжности като последната е Командир на ескадрила за обслужване и ремонт на авиационни ракети. На местните избори през 2007г. участва като независим кандидат и на втория тур е избран за кмет на с.Граф Игнатиево. Същото се случва на първия тур и през 2011г. През 2015г. е кандидат за общински съветник от местна коалиция, но 3 гласа не му достигат да бъде избран.

Със съпругата му Елена имат три деца: син Петко, роден през 1988г. , който е семеен с двама сина, дъщеря Елица родена през 1989г., семейна с едно дете и дъщеря Катерина - неомъжена, студентка в Германия.

Член на БСДД от 2019 година.


Можем с радост и огромна надежда да обявим първата кандидатура на Българския съюз за директна демокрация - БСДД за предстоящите #МестниИзбори2019.

Това е кандидатът за кмет на Община Марица, г-н Иван Семерджиев. Убеден демократ, истински родолюбец, прилагал на практика принципите на директната демокрация, организиран, отговорен и изпълнен с енергия член на обществото и гражданството на Република България.

Шансът за успех и победа в Община Марица е огромен след години на лошо досегашно управление и с наличието на нови перспективи чрез кохезионната политика пред кандидати на нови организации, защитаващи пряко интересите на гражданите, каквато е #БСДД.

Точно тази малка, но много ценна община може да стане истински пример за това как на практика ще се случи промяната на установеното положение. Спирането на демографската катастрофа у нас и тръгването по пътя на просперитета ще стане само и единствено с участието на местните хора. Днес това могат да бъдат гражданите в Община Марица, а утре и всички останали граждани на Република България.

На добър час!

ВРЕМЕТО НАИСТИНА ДОЙДЕ!

Зелен ли ще бъде район "Младост" в София?

Становище относно: Пряко участие на гражданите в управлението чрез референдум за иницииране на действия от компетентни органи за законосъобразно решаване на въпроси от значение за район „Младост".

Инициативен комитет „За зелен Младост“ внесе предложение до Председателя на Столичния общински съвет за разрешение да се проведе местен референдум за изменение на общия устройствен план и подробните устройствени планове за застрояване в район „Младост“ на междублокови пространства, пространства около детски градини, върху зелени площи. Съгласно чл.3, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ референдумът може да се провежда и на местно ниво. Право да гласуват на местния референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на съответния район през последните 6 месеца преди насрочване на референдума / чл.4,ал. 2 от ЗПУГДВМС/. Местният референдум се провежда в район за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на района и в случая на Столичния общински съвет. /чл.26, ал.1 от ЗПУГДВМС/. Изчерпателно са посочени въпросите, които не могат да се решават чрез местен референдум, а именно: въпроси на общинския бюджет; въпроси относно местните данъци и такси; въпроси на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет /чл.26, ал.2 ЗПУГДВМС/. Съгласно чл. 27, ал.1, т. 3 местен референдум се провежда по предложение на инициативен комитет с подписите на изисквания брой граждани с избирателни права в съответния район, в случая район „Младост“ и не противоречи на ограниченията в чл.26, ал.2 ЗПУГДВМС.

Предложението за провеждане на местен референдум на инициативния комитет „За зелен Младост“ отговаря на условията и реда, предвидени в ЗПУГДВМС и следва да бъде разгледано и прието.

Съгласно чл.27, ал.6 в предложението за местен референдум се включват един или няколко въпроса, на които гласоподавателите отговарят с „да“ или „не“. Въпросите се изписват на точен и ясен общоупотребим български език. Предложението на Инициативния комитет „За зелен Младост“ за местен референдум съдържа два въпроса: Изменение на общия градоустройствен план, изменение на подробните градоустройствени планове и мораториум на строителството до решаване на въпросите с плановете. Гражданите с право на глас ще гласуват за референдум за допускане на разглеждане и преценка от компетентни органи дали застрояването съгласно тези планове трябва да се допуска занапред и да уврежда правата на гражданите за здравословен начин на живот, за благоприятна околна среда, за спокойно обитаване на блоковото пространство, на детските градини, за спокойно пребиваване със зелени площи в район „Младост“. Това са въпроси от местно значение и могат да бъдат предмет на обсъждане от гражданите на местен референдум. Поставените въпроси съвършено ясно позволяват всички граждани от район „Младост“ да взимат участие в обсъждането независимо от възраст, образование и др. подобни критерии, за да се гарантира еднаква възможност за гласуване-вот. Гражданите изразяват волята си за привеждане в съответствие на общия градоустройствен план и подробните устройствени планове с потребностите на населението, на населяващите територията, за устройството на която са приети тези планове, без обаче да се съобразяват условията на здравословен, спокоен, с подходяща околна среда живот. Предложението за референдум няма за предмет самото променяне на плановете и решаването на градоустройствени въпроси на Столична община. Допускането на референдума ще определи волята на гражданите в район „Младост“ компетентните органи, съгласно Закона за устройство на територията да преразгледат действащите планове и по надлежния ред включително и с помощта на експертизи да променят градоустройствените решения в конкретния случай.

Категорично е ясно, че направеното предложение от Инициативния комитет „За зелен Младост“ е от местно значение и не се отнася до решения на градоустройствени въпроси на национално равнище. Референдумът трябва да установи дали компетентните органи трябва да разгледат съществуващото положение с планирането на територията на район „Младост“ и да поставят въпроса за решаване по надлежния ред.

Ще участваме ли?

БСДД може, ще намери най-подходящия начин и трябва да участва в изборите за Президент на Република България само и единствено, за да се заговори за възстановяването на Българския национален идеал; за практическото приложение на Българска директна демокрация; за категоричното спиране на демографската катастрофа и изкореняването на бедността с въвеждане на безусловен Базов доход; за промяната в основата на деловата активност и насочването към нова Енергийна икономика.

Организацията има нужда да натрупа и практически опит преди следващите решаващи избори, тези за Народно събрание. Истинската смяна на системата ще бъде възможна, когато активистите и координаторите на БСДД се подготвят добре за участие в Конституционните промени, промяната в Закона за прякото участие на гражданите и съпътстващите закони, откъдето започва смяната на "представителната" с истинска директна демокрация.

Времето дойде!

Който плаши мнозина, от мнозина се плаши.*

Къде остана критерият за достойно политическо поведение? Евроелитът си псува тъпо, безпросветно. Един народ каза своята дума – глас Божи! Но паникьосаната политическа върхушка на Европа скочи да хули, както фарисеите са хулели Христа.

Да вземем обидите срещу британския евроскептик Найджъл Фараж. Дори и да ненавиждаме Брекзита, не може да не признаем, че Найджъл е смел и достоен за уважение политик. Той има кауза и е отдал 2 десетилетия от живота си на нея. 20 години той се бори сам срещу всички. Плува нагоре по водопада. И доведе своето дело до успешен край. Какво по-достойно от това да си подадеш оставката, след като мисията е изпълнена?Така правят истинските демократи! Но вместо да му стиснат ръката и да го поздравят, както правят футболистите, тенисистите или боксьорите, европолитиците го заръфаха като гладни питбули. Например Жан-Клод Юнкер, шефът на Еврокомисията, нарече Найджъл и консерватора Борис Джонсън “непатриотични и малодушни”. Защо са се отказали от борбата? “Славните герои на Брекзита са тъжни герои днес – занарежда той присмехулно пред Европарламента. – Тези, които допринесоха за ситуацията в Обединеното кралство, си подадоха оставката. Оказа се, че те са ретронационалисти, а не патриоти. Патриотите не подават оставка, когато дойдат трудностите, те остават!”

Тъпо, но простолюдието вярва –Да бе, тия баш сега ли намериха да се скрият! Особено се отличиха немските политици, което е нормално – от ЕС и еврозоната просперира предимно Германия. “Първо те лъгаха и събудиха гняв, после те създадоха хаос и сега те бягат позорно – изказа се заместник-лидерът на социалдемократите Аксел Шафер. – Найджъл Фараж и Борис Джонсън показаха какво е важно за тях – не гласуването в тяхната страна, а чистият егоизъм.”Министърът за Европа Михаел Рот също заръфа брекзитаджиите: “Националистите и популистите в Европа си приличат, те са демагози в думите и безчестни в делата.” Лидерът на Народната партия в Европарламента Манфред Вебер се включи в хора на славеите: “Найджъл Фараж си иска живота обратно. По-скоро трябва да помисли за живота на британците, които той отряза от Европа!” Достолепната немска преса показа, че не си поплюва. “Зюддойче цайтунг” сложи заглавието: “Фараж бяга от отговорността”. “Ди Велт”: “Новият лидер предаде британците”. “Цайт онлайн”, сайтът на най-големия германски седмичник, изписа отгоре “Краят на кръчмарския политик” и продължи: “Сега той може да гледа на себе си като победител, след като обяви, че денят на референдума, 23 юни, е неговият личен ден на независимостта. Колко невероятно подло е това! Какъв мошеник!” Мошеник ли? Подлец? Страхливец? Чакайте, та това е най-праволинейният политик в Европа! Той две десетилетия воюва срещу цялата ви върхушка! Тъкмо обратното, лъжата е да твърдиш, че той бяга от отговорност. Каква по-точно е ролята, от която е избягал? Партията на Фараж, UKIP, има един-единствен депутат в парламента на кралството и това не е той. Никакво участие във властта. Как да поведе нацията по пътя на Брекзита? Цялата отговорност е на партията на консерваторите и на лидера, който те си избират след оставката на Камерън. Да си подадеш оставката след дълги години начело на партията, е много достойна постъпка. Особено ако не си се провалил. Тачър, Блеър, а сега и Камерън си подадоха оставките, без да са губили избори. Те просто дадоха път на следващите. Фараж може само да бъде поздравен.

Впрочем не Фараж, а партията на консерваторите предизвика референдума. Направи го по две причини. Първо, защото народът дълги години роптаеше за референдум. И, второ, защото имаше сериозна опасност UKIP да стане втора партия, а може би и първа. Камерън обеща референдума и разби UKIP на изборите. Това е нормално, така работи демокрацията. Немците твърдят, че Фараж излъгал британците? Чакайте малко, Британия е родината на модерната демокрация. Имайте уважение. Този народ е воювал векове наред за всяко свое демократично право. Едно по едно, от век на век. Британците знаят какво искат, а политиците им са възпитани да ги слушат. Същите тези британци през 1975 г. като младежи гласуваха на референдум за влизане в ЕС. А сега, като възрастни, гласуваха за излизане. Те имат много сериозни аргументи и добре осъзнават интересите си.

За разлика от Германия Британия не прави стратегически грешки. И обратното, в Германия демокрацията идва много късно. И не е местно производство, а е внесена отвън. Първият сериозен опит е Ваймарската република след Първата световна война. Пълен провал. Спорно е дали изобщо може да се нарече демокрация, тъй като през цялото време е имало друго, по-силно правителство – германския генералитет. Вторият опит за демокрация в Германия започва след Втората световна война, когато англичани и американци директно й спускат правилата. Например днешната немска избирателна система е измислена и изпробвана първо в британската окупационна зона. Така че - повече уважение към британците! Не искам да кажа, че ние, българите, сме по-напред с материала от немците. Но дори, когато си на края на опашката, не е зле да знаеш кой е пръв и кой – по средата, за да се учиш от първия. Сега, когато Берлин и Брюксел дадоха тон да се хули Британия и нейният Брекзит, ние тук направо изпаднахме в транс. Фараж е злодеят на века, прероденият Хитлер, даже още по-лош, защото си е подал оставката, а Хитлер - не. Хитлер е достоен човек, поел е отговорността и е довел нещата докрай за разлика от Фараж, който подло се измъкна по терлици.

Дали всъщност Фараж не е Джак Изкормвача?

Разбира се, има и светли моменти, които показват, че народът ни не е лишен от елегантност на мисълта. Например водещата Лора Крумова е взела интервю с Фараж и му забила следния исторически и медицински факт: “Ако не бяха емигрантите, вашите жени във Великобритания щяха да имат по-спретнати мустаци от мъжете, защото са сключвали брак с първите си братовчеди!” Той остана с отворена уста. А така, бий Фараж с цялата мощ на родния интелект! Но да обясня и за“страхливеца” Борис Джонсън, бившия кмет на Лондон с буйната руса коса. Вярно, той агитираше за Брекзита за разлика от лидера Камерън. После реши да се кандидатира за шеф на Консервативната партия и премиер. Обаче хората, на които разчиташе, не го подкрепиха. Джонсън просто преброи кой би гласувал за него, видя, че няма никакви шансове и от своя страна подкрепи вътрешния министър Тереза Мей. Тя пък беше против Брекзита, но след референдума заяви: “Брекзит значи Брекзит. Аз ще изпълнявам волята на народа.”

Какво по-естествено от това? Консерваторите си следват нормалните процедури, а според Юнкер те са в пълен хаос. Ако нещо е в хаос в момента, това е ЕС. Албионът е един остров на спокойствието сред бушуващите стихии. Много правилно Камерън отложи внасянето на заявление за напускане на ЕС – нека първо партията избере нов лидер, нека изработи стратегията за преговорите и тогава. Това е нормално, естествено и разумно. Според Юнкер и Шулц обаче това е безобразие и скандал. “Вие защо сте още тук? – провикна се Юнкер срещу Фараж в Европарламента. – Махайте се! Нали Брекзитът победи!” Помислете си само – всички сериозни партии във Великобритания бяха против Брекзита. Сериозните медии – също. Световните лидери дойдоха да агитират. Дойде лично Обама, за да каже – не правете тази грешка. Обади се и шефката на МВФ Лагард. И така нататък, и така нататък. И въпреки това Брекзитът победи с 52 на сто от вота. Ами ако политическите и медийните сили бяха разделени поравно? Тогава Брекзитът спокойно можеше да бие със 70-80 на сто. Британците знаят какво искат. Европейците също и точно това изнервя евробюрократите.

А, и кралицата няма да си подава оставката.

Автор: Валери Найденов

*Крилата мисъл на Солон - реформатор в Древна Атина. По-важните от неговите реформи се отнасят до създаване на народното събрание и на съд от заклети съдии; мерките и теглилките били унифицирани по негово време. След като завършил реформите си, Солон върнал предоставените му извънредни пълномощия и напуснал Атина достойно. Заглавието е от редакторите на бъдещия свободен информационен портал DEBAT.BG

Материалът е публикуван в 168 часа: http://www.168chasa.bg/article/5630...

Системата за финансиране на БСДД стартира!

Днес, в официалната страница на БСДД, в секция "Прозрачност", бяха активирани бутоните към двете най-разпространени системи за разплащания в България и по света - PayPal и ePay. С това поставяме началото на груповото финансиране на БСДД, наречено по света crowdfunding (краудфъндинг), характерен белег за новите демократични граждански движения за връщане на участието на обикновените хора в процеса на вземането на решенията. По този начин изпълняваме на практика един от основните поети ангажименти към обществото и членовете на БСДД за отказ и обещание за отмяна на субсидиите в обществено-политическите дейности и забрана за корпоративното финансиране на политическите партии. Разбира се, според програмата на БСДД, това преминава през създаване на законодателство, което да регламентира прякото гражданско финансиране като част от общата реална борба с корупцията, отразена в истински Антикорупционен закон за премахване на нерегламентираното, незаконно и неморално финансиране на политическия живот в България - извор на корупцията у нас.

Времето дойде! 

http://www.budd.bg/transparency/

Една истински нова политическа партия - БСДД

Скъпи приятели, последователи, колеги и симпатизанти, на 13-ти декември 2015 г. беше учредена първата българска политическа партия за включване на българските граждани в процеса на взимане на решенията за техния живот - Български Съюз за Директна Демокрация. За Българска директна демокрация с Базов доход и Енергийна икономика.

www.budd.bg

Благодарим на всеки един от онези смели български мъже и жени, които днес взеха участие и станаха учредители на една справедлива политическа организация, която може да защити и възвърне достойнството на българския народ.

Времето дойде!
Присъединете се сега! Разкажете на човека до вас!

http://www.budd.bg/declaration/

Остава само смяна на системата!

„Аз като учен наблюдавам едно ритуално самоубийство на държавата, каквото и да означава това, ритуално самоубийство, при това дълго и болезнено. Ние източваме младата си кръв, източваме я с решение на парламента, на правителството. Източваме я. Ние се намираме не в демографска криза и не в демографска катастрофа, а в национална катастрофа, защото изтеклите еднопосочно мозъци, селекционирани, са много повече от тези, които са убити по време на световните войни в миналия век. Само че тогава младите жени са оставали тук и са създавали поколение. А сега всички вкупом, след като ги обучим и ги направим добри специалисти, и колкото по-добри специалисти са, толкова по-бързо напускат.
Този бюджет ще ни доведе само до това. И понеже аз нямам право дълго време да отнемам вашето внимание, искам само да ви обърна внимание, че една от причините, че самият бюджет е правен в нарушение на всичко в България, в нарушение на законите на страната.“

http://www.eurochicago.com/20…/…/samoubiystvo-na-darzhavata/

‪#‎Българска_директна_демокрация‬

Времето дойде!
Присъединете се на http://www.budd.bg/take-action/

Лична "демокрация" в България

Днешната "представителна" демокрация у нас работи така, "Че депутатите просто изчакаха да минат местните избори, за да изсипят куп задържани дотогава спорни решения, без това безсрамие да им струва нищо. А най-обидното е, че маскират тези очевидно облагодетелстващи конкретни хора промени със загрижеността за бедните, пушачите, животновъдите, детегледачките, млекодоячките, като спестяват големия губещ. Най-често това са всички останали данъкоплатци, които трябва да плащат сметката или да се оправят с по-малко приходи в бюджета."

http://www.capital.bg/…/2648855_sedmicata_na_bezsramniia_…/…

‪#‎Българска_директна_демокрация‬

Времето дойде!
Присъединете се на http://www.budd.bg/take-action/

Дойдох да ти кажа, Господи...

"Никой вече не пита за теб. А може би някой те чака все още, в старата къща. И не заспива. Или те сънува. Сменят се сезони, бурените прорастват и скриват цветята, а ти все не идваш. Защото си емигрант. Тук държавата не те е обичала и не се е грижила за теб. Затова си избрала онзи свят, където си вярвала, че живее надеждата. Но тя е съществувала само във въжделенията ти. Като бяла магьосница. Магьосниците обаче понякога грешат. И всичко в живота ти започва отначало...

Снежинките се трупат по запотеното стъкло на таванската стая, сякаш за да скрият самотата. Уличната лампа протяга студената си светлина и рисува с изкуствени лъчи дантелени нишки върху снега.

Ти си една от многото, живеещи вечерите си сами. Сякаш за да потърсиш в това насилствено уединение спомена за едно далечно българско лято – босоного и горещо като детство.

Видяхме се в случайно средностатистическо кафене в София. Слабичка и крехка като утринна тишина, която всеки миг може да рухне под напиращия шум на разбуждащия се делник. Но смела и корава. Обичаща. Българка. Разказа ми как си живяла в лодка в Германия, защото в началото не си имала работа и дом. Представих си тази илюзорна свобода, а всъщност тегоба, тъй като е спътница на оцеляването. Затова си заминала. Защото борбата ти за оцеляване тук е била безплодна и обречена.

Никой не пита за емигрантите, когато заминат. Превръщат се в митологема на добруването, в общ знаменател и спорадична статистика, ако някой поръча такава.

Два и половина милиона българи днес работят зад граница. И само 2 милиона у нас. Общо три и половина милиона българи живеят в различни диаспори по света, като всяка година между 13 и 24 хиляди сънародници напускат родината ни завинаги.

Тези сухи цифри на Националния статистически институт са оповестени при откриването на Световната среща на българските медии в Атина. За последните 11 години само 230 хиляди българи, работещи в чужбина, са се завърнали в България. Може би защото трудностите там са по-поносими от трудностите тук.

Нашите сънародници зад граница изпращат всяка година в България около 1,7 милиарда лева. Тези пари са спасение за хиляди български семейства.

За живота на българите зад граница обаче, за техните съдби и неволи, почти няма информация. За българската власт тези хора - наши братя, сестри, деца, приятели - са само статистика.

А в Пловдив, на Главната, поставиха хладилник за бедни. В София пък правят картонени къщички за бездомници. Поради липса на всякаква национална стратегия, някой проявява самоинициатива. И държавата приветства тези жалки къшеи благотворителност, които не са нищо повече от фабрикуването на фалшиво упование, че съществува загриженост.

Тя произвежда икономически бежанци, потърсили спасение от родната мизерия.

Защо правителството трябва да одобрява квоти, които някой друг определя вместо нас, а не се занимае с въпроса как да върне българите в България и да им осигури работа и достоен живот?

Докато старата госпожа Европа го раздава дърта парантия, съдържателка на престижен публичен дом, в който клиентите са влиятелни представители на различни корпорации и си плащат за удоволствието техните интереси и сексуални фантазии да бъдат щедро задоволени, българското правителство, като част от общия вертеп, също се предлага според уменията си на стара блудница, само че от ниско платените. Пепеляшката на европейския секс салон, която е готова на всичко, за да задоволи мераците на богатите котараци, ако изобщо й обърнат внимание, докато мете пепелта от огнището.

Нашата Пепеляшка не е като онази от приказката и не се превръща в принцеса, а си остава кучката от изтока - послушна и омазана в сажди, оставила цървула си на европейското стълбище, в очакване някой принц да го намери. Но принцовете не си падат по цървули и ги заобикалят. Заобикалят ги дори бежанците от Сирия.

Малко се отклоних...

Та, думата ми беше за теб. Нашето правителство се занимава с въпроса как да изхранва натресените ни квоти и как да ги интегрира, а не как да създаде икономически условия, така че българите да се върнат в родината си.

Иначе казано, ти не си от онези, които ги показват по телевизията. Ти си от другите - невидимите, за които никой не говори, само от време на време попадат в някоя суха статистика. Не тропаш с крак и не прескачаш гранични огради.

Живееш някъде, зад милионите германски прозорци. Една от многото. Снежинките затрупват таванското ти прозорче. В стаята гори плахо огънче. Българско огънче.

Малкият принц ни казваше, че пустинята е хубава, защото нейде в нея се крие кладенец. Големите български принцове пресушиха кладенците и ги превърнаха в сух пясък. Когато Големият принц не е бил никога Малък принц, той вижда само с очите си. Което иде да рече, че същественото винаги му убягва... Тъй както болката на милиони избягали българи се представя само като носталгия, защото поради късогледството на душата си виждаме съдбата им наполовина.

Влизам в църквата и се замислям, че тя приема принцовете по-добре от обикновените хора. Принцовете са винаги в първите редици на големите църковни празници.

На масивната дървена врата на храма виждам надпис „Добрият християнин купува свещи от храма, а не ги внася отвън. Храмът се издържа от продажбата на свещи”.

Аз не съм добра християнка. Не нося свещи отвън и не си купих от храма. Не целунах и ръката на попа. Нито му се поклоних.

Дойдох да ти кажа, Господи, че те обичам. Аз съм онази непоправима грешница, която не се страхува от теб и те търси, за да те прегърне и да ти разкаже за прегрешенията си. Да се бунтува и да ти задава неудобни въпроси.

Дойдох да те моля, Господи, да бдиш над онези, които са някъде там – зад чужди прозорци... И от време на време попадат в статистиката."


Автор: Лидия Делирадева

http://www.bgreferendum.bg/publication/doidoh-da-ti-kaza-gospodi/