Остава само смяна на системата!

„Аз като учен наблюдавам едно ритуално самоубийство на държавата, каквото и да означава това, ритуално самоубийство, при това дълго и болезнено. Ние източваме младата си кръв, източваме я с решение на парламента, на правителството. Източваме я. Ние се намираме не в демографска криза и не в демографска катастрофа, а в национална катастрофа, защото изтеклите еднопосочно мозъци, селекционирани, са много повече от тези, които са убити по време на световните войни в миналия век. Само че тогава младите жени са оставали тук и са създавали поколение. А сега всички вкупом, след като ги обучим и ги направим добри специалисти, и колкото по-добри специалисти са, толкова по-бързо напускат.
Този бюджет ще ни доведе само до това. И понеже аз нямам право дълго време да отнемам вашето внимание, искам само да ви обърна внимание, че една от причините, че самият бюджет е правен в нарушение на всичко в България, в нарушение на законите на страната.“

http://www.eurochicago.com/20…/…/samoubiystvo-na-darzhavata/

‪#‎Българска_директна_демокрация‬

Времето дойде!
Присъединете се на http://www.budd.bg/take-action/