Главният архитект на София подаде оставка. И какво от това?

Следва отново избор на главен архитект в контекста на партийните и лични интереси на управляващите.

Имат ли гражданите интерес от това? Ще бъдат ли защитени нуждите на обществото? Ще спрат ли броженията поради съмнения в корупционни практики? Ще бъде ли подобрена градската среда? Ще бъде ли утвърдено конкурсното начало в избора на важни за града проекти? Ще бъдат ли чути приоритетите на софиянци? Ще могат ли столичани да изразяват несъгласието си с „политиката” на новия главен архитект и съответно тя да бъде променена?

Колкото и да ни се иска тези въпроси да получат положителен отговор, по-вероятно е нищо да не се промени. За да се случи истинската промяна е нужно избора на длъжността главен архитект да бъде извадена от партийния кръговрат и да бъда предадена на волята на хората. Необходима е реформа. Реформа, която да промени начина, по който се назначава една знакова фигура в градското управление, може би втората по значимост след кмета - фигурата на главния архитект.

Главният архитект преди всичко е професионалист и не трябва да се влияе от ежедневните интереси на политиците. Единствения начин да се стигне до истинска промяна в назначаването му е това да се превърне в изборно дело на гражданите, а не да се извършва от кмет, подчинен на нечие политическо лоби.

Главният архитект контролира и управлява сложния мултидисциплинарен процес на инвестиционното проектиране в цяла една община. Твърде непосилна задача за сам човек, поради което необходимостта от допълнителна експертност е повече от задължителна.

Нужно е заедно с главния архитект да се назначават и експерти в дадени области, но не назначения на политически обременени личности, а на истински професионалисти. В общинските управления главния архитект трябва да е председател на съвет, съставен от експерти.

В този смисъл, БСДД предлага две нива на компетентност за избор на тези специалисти:
1. Първо ниво на компетентност - граждански избор на главен архитект:
- Личността, кандидатираща се за длъжността главен архитект трябва да бъде избирана от гражданите. Всеки кандидат трябва да представя концепция за развитието на града, приоритети и/или конкретни теми за подобряване на градската среда в контекста на предходните устройствени разработки или за тяхната промяна, ако е изчерпана актуалността им. Изложението да е под формата на материали за архитектурен конкурс, изготвен за представяне пред съответната аудитория – гражданите на града. 
- Гражданите определят кой да бъде главен архитект чрез пряко гласуване, машинно и по електронен път.
- Главният архитект се отчита на всеки 18 месеца и чрез пряко гласуване, машинно и по електронен път, гражданите се произнасят дали си върши работата или трябва да бъде отзован.
- Главният архитект да се избира за 5 години, като има право на два мандата.

2. Второ ниво на компетентност – професионален избор на експерти:
- Експертите в съвета са главната движеща сила в управлението и контрола на процесите свързани с инвестиционното проектиране. 
- Експертите се избират от общите събрания на професионални и граждански сдружения, на научни и образователни учреждения и т.н. непартийни организации.
- Експертите подчиняват работата си в експертния съвет на избраната от гражданите концепция, представена при избора на главен архитект, която концепция се счита за задание при осъществяване на дейността им.
- Експертите се избират за до 5 години и имат право на един мандат през 5 години.
- При отзоваване на главния архитект вследствие на отрицателен вот на гражданите, съветът се разпуска и мандатът на всеки от експертите се счита за приключил.

Необходима е коренна промяна в управлението и вяра у нас, гражданите, че всичко зависи от нас!

арх.Георги Цапков - БСДД, направление регионално развитие

‪#‎Българска_директна_демокрация‬

Времето дойде!
Присъединете се на http://www.budd.bg/take-action/