Градоустройство

2000 W на човек на час - енергия за ефикасно използване

Възможно ли е да съкратим наполовина потребяването на енергия и при това да не се отказваме от обичайния си комфорт? Оказва се, че е възможно. В Швейцария вече се създават първите селища от градски тип, които напълно отговарят на така нареченото „2000-ватово общество“*, което мнозина възприемат като перспективен формат, позволяващ на човечеството да премине към използването на екологично чисти технологии за добив на енергия и освен това да започне реално да пести енергийните ресурси, с които разполага.

В покрайнините на град Берн, но в удобна близост до железопътната линия и автомагистралата, се строи нов жилищен квартал с името «Stöckacker Süd». Сам по себе си този този строителен проект не е нищо особено, в последните години подобни квартали масово се строят почти навсякъде в страната. Основата на квартала представляват три жилищни блока с височина от по 5-6 етажа, с непрекъсната линия от балкони откъм фасадата. Въвеждането на обекта в експлоатация се предвижда за 2017 г., след което градът ще се сдобие с още 146 нови жилища.

В Берн, както и в прилежащите му райони наоколо, според различни оценки, живеят около 300 хиляди души, така че 146 нови жилища за местния пазар на недвижими имоти ще бъдат доста забележимо допълнение. Но най-важното не се състои в това, тъй като в Берн, за разлика от Цюрих, да не говорим за Женева, ситуацията с пазара на имоти е добра. Историческото, можем да го наречем, значение на новия жилищен квартал се състои в това, че в Берн той ще представлява първия район, който отговаря изцяло на критериите на така нареченото „2000-ватово общество“. Най-вероятно в бъдеще тези критерии по отношение на жилищното строителство ще се превърнат в световен стандарт.

За какво става дума в случая и какво е необичайното тук? На първо място, при строежа на сградите строителите използват най-модерни технологии. Така например, за приготвянето на бетоновата смес се използва цимент, произведен от преработени отпадъци (т.нар. строителен боклук). На второ място, сградите имат почти идеална термоизолация, така че загубите на топлина в жилищата да бъдат минимални, в съответствие с въведения наскоро в Швейцария енергиен стандарт «Minergie-P-Eco». Сградите, получаващи такъв сертификат, още сега се отличават с много нисък разход на енергия, с използване на съвременни системи за пречистване и циркулация на въздуха, както и с използването на материали с естествено нисък радиационен фон.

Това гарантира повишаване нивото на комфорт за обитателите. Но, естествено, всичко има своята цена. Затова бъдещите жители на район «Stöckacker Süd» трябва да приемат, че на човек се полагат не повече от 60 кв.м. жилищна площ, че в подземните гаражи ще има само по 27 паркоместа, от които под наем ще се дават само 15. И като цяло, при сключване на договорите за наем в този квартал, приоритет за собствениците ще бъде да отдават жилищата на хора, които не са зависими или не ползват лични автомобили.

От друга страна, район «Stöckacker Süd» има амбицията да стане пионер в Берн в развитието на така наречената «устойчива мобилност». Сградите ще са разположени в непосредствена близост до спирки на обществения транспорт, който в Швейцария е бърз, удобен и комфортен. Към сградите са предвидени и 510 места за паркиране на велосипеди – според броя на стаите във всяка отделна сграда.

«Когато представяхме нашия проект, мнозина казваха, че няма да можем да намерим наематели и купувачи. Но само няколко месеца след старта на продажбата, интересът към жилища в този квартал надхвърли многократно предлагането», с удовлетворение споделя Ренато Бомио – директор на отдел «Недвижими имоти» в община Берн и предприемач в този проект.

Магическата граница от 2000 вата

«Stöckacker Süd» се явява един от деветте строителни обекта в Швейцария, които се реализират по стандарта на «2000-ватовия град», разработен от учени от Висшата техническа школа в Цюрих (ETH Zurich), с подкрепата на Федералното ведомство на енергетиката в Швейцария (Bundesamt für Energie) и на фонда «Trägerverein Energiestadt», издаващ сертификатите за съответствие.

В основата на концепцията на «2000-ватовия град» лежи идеята, че устойчивото използване и справедливото разпределение на глобалните енергийни ресурси е възможно, само в случай че потреблението на енергия на глава от населението не надхвърля показателя от 2000 вата на час, което на практика би съответствало на средните за Швейцария нива отпреди половин век.

Според цюрихските изследователи, без да се понижава обичайното ниво на комфорт, тази цел може да бъде постигната преди всичко благодарение на иновативните технически решения и прилагането на истински мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Днес Швейцария е все още далеч от тази цел. Към настоящия момент само 2% от населението на страната живее с разход на енергия под 2000 вата/ч. Средният показател на енергопотребление в страната на човек сега е около 5000 вата/ч. Това е значително по-малко, отколкото в САЩ, където потреблението на глава от населението надхвърля 10 000 вата, но пък е доста повече от средните нива в страните от Африка (500 вата на час на човек).

Тоест, видно е, че ако промишлено развитите страни в бъдеще ще са принудени да вземат мерки за ограничаване потреблението на енергия, то при развиващите се има определени запаси за растеж на потреблението.

Остава само въпросът: откъде пък идва цифрата 2000 вата? Ако вярваме на учените от Цюрих, именно такъв размер на енергопотребление осигурява балансирано и комфортно живеене, а превишаването на тази граница не води до кой знае каква промяна в стандарта на живот.

Идеята на 2000-ватовото общество печели все повече привърженици и на международно ниво. Що се отнася до Швейцария, то в последните години този модел постепенно се превръща в ориентир и става отправна точка както за органите на федералната власт, така и за почти всички кантони. Към днешна дата повече от 100 швейцарски общини са включили този модел под една или друга форма в свои стратегии и планове в областта на прехода към устойчиво развитие в енергетиката, а в някои градове като Цюрих, Цуг и Аарау, този модел е получил одобрение от населението под формата на резултати от проведени референдуми.

Предимства за инвеститорите

Както се оказва, такъв тип проекти за развитие могат да са доста привлекателни и за частните инвеститори. Най-малкото защото всички девет жилищни комплекса, претендиращи за получаване на сертификата за съответствие с «2000-ватовото общество», се реализират на основата именно на публично-частното партньорство. Възниква въпросът, с какво такива «етикети» са привлекателни за инвеститорите?

«Един от факторите за това е перспективата за улесняване получаването на всички необходими за строителството разрешителни и други, изискуеми от държавата документи. Освен това, такива проекти срещат много по-малка съпротива от страна на местните жители и в случай, че такъв проект бъде подложен на референдум, то е почти сигурно, че ще срещне подкрепата на хората», подчертава Хенрих Гугерли – длъжностно лице от Федералната служба за енергетика, отговарящ за надзора на проектите, свързани с «2000-ватовите селища».

На същото мнение е и Масимо Гулиелмети - директор на департамента по недвижими имоти и капитално строителство в швейцарския национален железопътен концерн SBB.

Понастоящем този концерн изгражда, недалеч от централната гара в Люцерн, жилищен комплекс «Village Rösslimatt». По думите на Гулиелмети «от гледна точка на маркетинга сертификатът за съответствие с критериите на «2000-ватовото общество» се оказва доста полезен, както за рекламата на проекта в града, а така също и за привличане на състоятелни клиенти, в чието съзнание този сертификат означава признак и доказателство за престиж и високо качество на живот.

Впрочем, всеки проект по различен начин подхожда към достигането на това качество.

За разлика от бернския жилищен комплекс «Stöckacker Süd», който ще бъде оборудван със собствени слънчеви батерии и термопомпи, енергоснабдяването в квартал «Village Rösslimatt» ще се осъществява по тръби на разположената недалеч топлоелектроцентрала, която използва топлинната енергия на водите на Фирвалдщетското езеро. Инвеститорите от швейцарския национален железопътен концерн SBB не се ограничават само с този проект обаче.

През следващите 20 години, в самия център на Люцерн, на площ от 4 хектара, те планират да изградят истински «град в града» - с жилища, офиси, магазини, ресторанти и хотели. Изначално тук се планират малко паркоместа, но пък и жителите няма да зависят от личните си автомобили, тъй като жилищата ще са в непосредствена близост до централната гара в Люцерн и до спирките на градския транспорт. В съседство ще се разположи и офис на компания, предлагаща автомобили под наем, с възможност за поминутно или почасово наемане за кратки вътрешноградски дестинации.

Нов стил на живот

В крайна сметка, перспективите за успешна реализация на идеята «2000-ватово общество» ще зависят от това доколко позитивно ще ги възприемат гражданите и доколко ще са готови да променят своя обичаен начин на живот. «Идеята не е да накараме всички да се превърнат в архитектурни вегани и изцяло да прекроят навиците си по новите стандарти. За нас е много по-важно да стимулираме хората активно да разсъждават относно възможните пътища за понижаване на енергопотреблението: например, чрез използване на домакинска техника с по-висок клас на енергийна ефективност», казва Ренато Бомио. «Индивидуалното поведение на всеки човек не може да бъде фиксирано в договор. На хората може да се влияе само чрез косвени стимули – например, чрез предоставяне на стимули за ползване на обществен транспорт. Разбираемо е, че да се реализира концепцията «2000-ватово общество» е невъзможно, ако постоянно пилеем енергията, оставяме телевизора да работи денонощно или вземаме душ по шест пъти на ден. От друга страна, да изискваме от хората да бъдат светци също не можем», - завършва Хенрих Гугерли.

*«Общество 2000 вата»

През декември 2015 г. 195 държави, взели участие в «21-вата Конференция  на Страните от рамковата конвенция на ООН за измененията на климата», съгласуваха текст от ново всеобхватно и юридически задължително съглашение относно климата за периода след 2020 година.

Централно място в този документ заема идеята за внимателното, иновативно и екологически неутрално използване на енергийните ресурси, с оглед необходимостта от преминаване на икономиката на Земята към устойчиво развитие. По този начин глобалното затопляне трябва да се ограничи до максимум 2 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалната епоха.

Достигането на тази цел би било възможно, само при условие, че се намали количеството изхвърлен в атмосферата СО2 до 1 тон годишно на глава от населението. Както показват сметките на учените от Висшата техническа школа в Цюрих (ETH Zürich), този показател е еквивалентен на нивото на потребление на първична енергия в час и на човек в обем от 2000 Вата или 17 хиляди кВт. Часа електроенергия годишно на човек или 1 700 литра нефт годишно на човек. В днешно време средно човек потребява 2 500 Вата енергия/час.

http://www.swissinfo.ch/eng/energy-efficiency_2000-watt-society--when-the-future-becomes-a-reality/41958718

 Времето за нова #Енергийна_икономика дойде!

www.budd.bg

 

Защо и конкурсът за главен архитект на София няма да промени нищо?

В края на миналата година г-н Петър Диков, главният архитект на София подаде оставка. Тя бе дълго чакана, както от професионалните среди, така и от гражданите. Мотивите за оставката на г-н Диков бяха лични. Според думите му, десетте години на поста е нормално да го доведат до омръзване на всички. Правилно, това "омръзване" можеше пък да доведе до истинска промяна в София - лицето на европейска България. Доведе ли? Не. За години напред.

Споменът на гражданите за него ще бъде като за спорна личност. Спорна предимно с начина на взимане и предлагане на решенията, свързани с развитието на града. Недолюбван и критикуван от професионалното съсловие. Оставящ след себе си много незавършени проекти, не особено претенциозни, направо безлични реализации на знакови градски пространства, много провалени  конкурси и хаос в приоритетите на общия устройствен план.

На 27 януари 2016 г. Столична община обяви конкурс за нов главен архитект на града. (http://www.sofia.bg/Glaven-arhitekt-Sofia_Obyava.asp). Актът на местния парламент бе дълго очакван, но за жалост няма да доведе до търсената ПРОМЯНА. Защо? Защото подмяната на едно лице с друго няма да доведе до реформи. Защото системата ще продължава да си работи по стария начин. Ще минимизира, на практика напълно ще изключва участието на гражданите и професионалните организации в дейностите по определянето на приоритетите за развитието на града. Всичко отново ще е съсредоточено в една личност, зад която ще стои зоркият поглед на кмета, респективно на партията-кърмилница, раздаваща евтините "работни" места.

Кратката историческа справка за позицията „главен архитект” в обществата показва развитието на длъжността от авторитарна към демократична. В монархическите системи архитектът е изпълнявал волята на своя сюзерен (владетел на васалите), с дадената му власт „от бога”. 

При последвалата съвременна представителна демокрацията главният архитект изпълнява нарежданията на своя началник – кмета, издигнат от някоя партия, избран от хората. Главният архитект разполага със значителна професионална самостоятелност, но действията му не може да се отклоняват от приоритетите в кметската платформа за управлението на града. Отделно, моделът наложен от представителната демокрация в България не задължава представителите да се вслушват в мненията на гражданите. Така предпоставен главният архитект е в правото си да налага свои решения като единственото им съобразяване е с партийните "стратегически" планове. У нас това е извратена работа при положение, че знаем как се подготвят и "избират" представителите, включително и кмета.

В днешно време все повече граждански и професионални организации желаят  ДА БЪДАТ ЧУТИ.  Хората искат да бъде осъществена ПРОМЯНА в управлението, в облика на града и във взимането на решения за развитието му. Поради тази причина  конкурсът  за главен аритект на София трябваше да е предшестван от АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА, предполагаща по-голямо участие на граждани и външни специалисти във взимането на решения.

Такава реформа, разбира се, е нежелана от представителния ни политически елит, тъй като би осуетила възможностите им за лобиране. Логично конкурсът за главен архитект на София не бе предшестван нито от административна, нито от нормативна реформа. Новият чиновник – главен архитект ще се предполага да е послушен и да направлява строителните и урбанистичните процеси в посоки, удобни на партийните лобита, на скритите бизнесинтереси и на корпоративните договорки.

Истинската промяна в тази посока може да се случи единствено при налагане принципите на директната демокрация. Остава онзи, който бъде избран сред 15-те кандидати за поста сам да се пребори за въвеждането им. Гражданите със сигурност ще го подкрепят, ако реши да го направи.

Време е за промяна!

Време е за директна демокрация и в държавата, и в общините!

Време е позицията на главен архитект да има за свой началник гражданите - НАРОДЪТ-СУВЕРЕН!

арх. Георги Цапков - координатор БСДД

Слънцето - приятел на човека.

Доказано е, че лъчите на Слънцето подобряват настроението на хората, дори правят повече, когато им спестяват и парите.

‪#‎Енергийна_икономика‬

Да, новото е очарователно!
Присъединете се сега: http://www.budd.bg/declaration/

Главният архитект на София подаде оставка. И какво от това?

Следва отново избор на главен архитект в контекста на партийните и лични интереси на управляващите.

Имат ли гражданите интерес от това? Ще бъдат ли защитени нуждите на обществото? Ще спрат ли броженията поради съмнения в корупционни практики? Ще бъде ли подобрена градската среда? Ще бъде ли утвърдено конкурсното начало в избора на важни за града проекти? Ще бъдат ли чути приоритетите на софиянци? Ще могат ли столичани да изразяват несъгласието си с „политиката” на новия главен архитект и съответно тя да бъде променена?

Колкото и да ни се иска тези въпроси да получат положителен отговор, по-вероятно е нищо да не се промени. За да се случи истинската промяна е нужно избора на длъжността главен архитект да бъде извадена от партийния кръговрат и да бъда предадена на волята на хората. Необходима е реформа. Реформа, която да промени начина, по който се назначава една знакова фигура в градското управление, може би втората по значимост след кмета - фигурата на главния архитект.

Главният архитект преди всичко е професионалист и не трябва да се влияе от ежедневните интереси на политиците. Единствения начин да се стигне до истинска промяна в назначаването му е това да се превърне в изборно дело на гражданите, а не да се извършва от кмет, подчинен на нечие политическо лоби.

Главният архитект контролира и управлява сложния мултидисциплинарен процес на инвестиционното проектиране в цяла една община. Твърде непосилна задача за сам човек, поради което необходимостта от допълнителна експертност е повече от задължителна.

Нужно е заедно с главния архитект да се назначават и експерти в дадени области, но не назначения на политически обременени личности, а на истински професионалисти. В общинските управления главния архитект трябва да е председател на съвет, съставен от експерти.

В този смисъл, БСДД предлага две нива на компетентност за избор на тези специалисти:
1. Първо ниво на компетентност - граждански избор на главен архитект:
- Личността, кандидатираща се за длъжността главен архитект трябва да бъде избирана от гражданите. Всеки кандидат трябва да представя концепция за развитието на града, приоритети и/или конкретни теми за подобряване на градската среда в контекста на предходните устройствени разработки или за тяхната промяна, ако е изчерпана актуалността им. Изложението да е под формата на материали за архитектурен конкурс, изготвен за представяне пред съответната аудитория – гражданите на града. 
- Гражданите определят кой да бъде главен архитект чрез пряко гласуване, машинно и по електронен път.
- Главният архитект се отчита на всеки 18 месеца и чрез пряко гласуване, машинно и по електронен път, гражданите се произнасят дали си върши работата или трябва да бъде отзован.
- Главният архитект да се избира за 5 години, като има право на два мандата.

2. Второ ниво на компетентност – професионален избор на експерти:
- Експертите в съвета са главната движеща сила в управлението и контрола на процесите свързани с инвестиционното проектиране. 
- Експертите се избират от общите събрания на професионални и граждански сдружения, на научни и образователни учреждения и т.н. непартийни организации.
- Експертите подчиняват работата си в експертния съвет на избраната от гражданите концепция, представена при избора на главен архитект, която концепция се счита за задание при осъществяване на дейността им.
- Експертите се избират за до 5 години и имат право на един мандат през 5 години.
- При отзоваване на главния архитект вследствие на отрицателен вот на гражданите, съветът се разпуска и мандатът на всеки от експертите се счита за приключил.

Необходима е коренна промяна в управлението и вяра у нас, гражданите, че всичко зависи от нас!

арх.Георги Цапков - БСДД, направление регионално развитие

‪#‎Българска_директна_демокрация‬

Времето дойде!
Присъединете се на http://www.budd.bg/take-action/