Регионално развитие

София може да се отоплява изцяло с възобновяема енергия – без горивни процеси

Блок 35 в Студентски град, София.

от Мария Малцева на 12/12/2016

Всички сгради в София биха могли да се отопляват изцяло от възобновяема енергия, най-вече слънчева, без да са необходими каквито и да било горивни процеси. Това е постижимо чрез съчетание от мерки за повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на интелигентни топлофикационни мрежи. Потенциалът за соларно топлозахранване на града е толкова голям, че надхвърля сега действащия капацитет на Топлофикация София.

Изводът е резултат от анализ на Института за нулевоенергийни сгради, базиран на конкретни изчисления за ВЕИ производството на инсталация върху типов панелен блок в столицата.

Интелигентни отоплителни системи

Топлофикационните системи на бъдещето могат да осигурят комфорт на градските обитатели благодарение на изцяло екологични източници.

Важен аспект в този преход е повишаването на енергийната ефективност на сградите. Привеждането им в съответствие с нормите за т. нар. нулевоенергийни сгради – или „близко до нулевоенергйини“ – успешно се съчетава с тенденцията за нискотемпературно отопление. При него носителят на топлината се подгрява не до обичайните около 80-95 градуса, а до около 60 градуса, и вместо „радиатори“ в помещенията се използват тръбни системи („серпентини“), вградени в подовете или стените на жилищата.

Също толкова важно за новото поколение отоплителни системи е наличието на преносни мрежи с ниски загуби на топлина.

Рециклирането на нискотемпературните ресурси е друга предпоставка за постигане а енергийна ефективност и преход към чисти енергийни източници.

При наличието на тези фактори екологично чистото отопление става съвсем жизнеспособен сценарий. Неговата осъществимост се допълва от все по-голямото разнообразие на т. нар. сградно-интегирани възобновяеми източици: фасадни фотоволтаични модули, хибридни слънчеви колектори и др.

Закономерен завършек в изграждането на интелигентните отоплителни системи са бързоразвиващите се умни (смарт) технологии за управление, за които е логично да се очаква да обхванат всички аспекти на енергийното управление в сградите – мониторинга, осветлението, сензорните системи и др.

Примерът на Блок 35 в Студентски град

Блок 35 в Студентски град в момента консумира 1.3 GWh топлинна и 0.5 GWh електрическа енергия, посочват от Института за нулевоенергийни сгради. Ако блокът бъде подложен на качествено изпълнено саниране, може да се очаква, че това ще намали потреблението с около 60%.

Чрез инсталирането на хибридни слънчеви панели върху покрива и фасадата на блока енергията, която сградата ще е в състояние да произвежда, ще възлиза на 0.5 GWh във вид на топлина и 0.2 GWh във вид на електрoенергия, посочват от ИНЕС, които са реализирали анализа в рамките на проект SDHp2m, финансиран по програмата на ЕС “Хоризонт 2020”.

Проблемът с излишната енергия

Класически проблем на възобновяемата енергия е фактът, че пикът на екологично чистата генерация обичайно се разминава с пиковото потребление. В случая с Блок 35 в Студентски град разминаването е най-очевидно: най-много топлинна и електрическа енергия от слънцето ще се добива през август, точно когато студентите са във ваканция и отсъстват:

Конвертирането на топлинната енергия в електричество и подаването му към електропреносната мрежа е едно възможно решение. Това би подпомогнало в известна степен и без друго натоварената електропреносна система, която в пика на лятната жега се натоварва заради нарастващия брой климатични системи в града. А те, от своя страна, стават все по-търсени, принос за което има и така нареченият ефект на топлинния остров – в централната част на града температурите са с няколко градуса по-високи от тези в периферията.

Всяка форма на преобразуване на енергията обаче води до загуби. Затова по-добър подход би бил излишната енергия да се съхранява в термален буфер като този:

Това би могъл да бъде добре изолиран буферен резервоар, „скрит“ под градинка зад блока или дори в подземната му част.

Практиката показва, че колкото по-мащабна е дадена системата за термално съхранение, толкова по-малко са загубите и по-големи са икономическите ползи. Затова по-доброто решение са съхранение топлинната енергия да се складира в един общ сезонен „буфер“ от няколко блока с хибридни слънчеви инсталации.

Ползи от мащаба

Ако се приеме, че в столицата има около 10 хиляди панелни сгради, то инсталираните върху тях соларни системи биха произвеждали около 7 000 GWh топлинна и 2 000 GWh електрическа енергия годишно. С това производството само от ВЕИ системи върху панелните сгради в столицата може да покрие сегашното производство на Топлофикация София.

На практика новото поколение топлофикационни системи, базирани на слънчева енергия, биха могли да осигурят с топлинна енергия целия столичен град, заключават от ИНЕС.

Топлофикация без горивни процеси

Изводът от направените анализи сочи, че енергийна структура от ново поколение в София, базирана на изцяло на слънчева енергия, е в състояние да покрие 100% от нуждите на столичните сгради. По този начин топлината, нужна на големия град в зимните месеци, може да бъде осигурена изцяло без каквито и да е горивни процеси.

При наличието на 1200-1600 kWh/m2 слънчева радиация, потенциалът на слънчевата енергия в София не е далечна алтернатива, а най-логичен път към високоефективна, нулевовъглеродна енергетика.

Графики и снимки: ИНЕСGreentech.bg

Сбогом на въглеводородите?

Докато върви хвалене за някакви хипотетични хъбове, кръстени на колела и моторетки от добрия стар соц, както и за дупчене на красивото ни Черноморие, 90% от въведените в експлоатация енергийни мощности в света през последната година са ВЪЗОБНОВЯЕМИ.

Казала го е още през март Международната агенция по енергетика. Другото говорене е напоследък от Министерския ни съвет и една Комисия от лобисти на въглеводородите (ЕК). Новост е напускането на поредните "големи" компании от Западна Гренландия (Арктика), като можем скоро да ги очакваме да получат от новия закон по някоя безкрайна още по-евтина концесийка у нас, както вече направиха и тук, и в Африка.

Комисарите прилежно ще си затворят очите за бъдещия Закон за концесиите, нали формално една безсмислена Директива ще е спазена, а за съдържанието евентуално ще ни глобяват някога. Ако ни "хванат", но пък няма кой да гони. Докога ли?

http://www.theguardian.com/…/surge-in-renewable-energy-stal…

‪#‎Енергийна_икономика‬

Времето дойде!
www.budd.bg/new-energy-economy/

Две трети от гражданите на "ЕС" са ЗА Базовия доход!

Вижте какво мислят европейците за Базовия доход. Статията е на немски и може да бъде преведена автоматично на лош български през Гугъл транслейтър. Все пак, Шпигел Онлайн са се постарали да създадат обширна статия за резултатите от допитване сред 10 000 европейски граждани относно тяхното желание за въвеждане на безусловен ‪#‎Базов_доход‬ в "ЕС".

Основният извод е, че за разлика от "богатите" швейцарци, които и сега са достатъчно "щастливи", позакъсалите напоследък европейци търсят нови решения за своя живот - 64% от анкетираните са ЗА въвеждането на тази справедлива мярка за достоен живот.

Времето за истинска смяна на системата дойде!
Присъединете се сега и се кандидатирайте тук:www.budd.bg/candidates/

https://daliaresearch.com/two-thirds-of-europeans-for-basi…/

Възможна ли е днес енергийната независимост? Да, разбира се!

Световните лидери прекараха голяма част от парижката среща на върха на изменението на климата в препирни над условията по сделката за „борба с глобалното затопляне“. Но, ако една малка нация като Уругвай е някакъв показател, преминаването ѝ към нисковъглероден начин на живот се оказва не толкова трудно, колкото изглежда.

The Guardian (Гардиън) съобщава, че възобновяемите източници сега захранват 95% от електроенергията в Уругвай. Страната разчита на смес от енергийни ресурси, включително вятърни турбини, слънчева енергия, водноелектрическа енергия, и биомаса. Взети заедно, възобновяемата енергия сега съставлява 55% от енергийния микс на Уругвай, далеч надминавайки средната стойност от 12% в световен мащаб, според Гардиън.

Постиженията на Уругвай са още по-впечатляващи, защото се случват в забележително кратък период от време. Неговото правителство одобрява всеобхватна 25-годишна енергийна политика за нова енергийна икономика през 2008 г. Нещо повече, страната е доказала, че преминаването към чиста енергия не трябва да довежда до по-високи цени за потребителите. Цените на електроенергията коригирани с инфлацията днес всъщност са по-ниски, отколкото са били преди, според отговарящия за държавната политика по изменението на климата, Рамон Мендез.

И така, каква е тайната на успеха на Уругвай? Мендез посочва няколко фактора.

Един от тях е силното партньорство между публичните и частни компании в Уругвай. Държавната Национална електрическа компания на Уругвай насърчава възобновяемата енергия чрез търгове със споразумения за изкупуване на енергията от частните фирми, според доклада за 2015 на междуправителствената организация Международна агенция за възобновяема енергия (IRENA).

Подкрепата на всички политически партии, един национален консенсус, е от решаващо значение за постигането на чиста енергийна политика на Уругвай на практика. Тя бе подкрепена от всички политически партии в Конгреса през 2010 г., според IRENA.

Мендез допълнително изтъква, че успехът на Уругвай се дължи на факта, че инвеститорите са открили, че чистата енергия е добър бизнес. Държавното електроразпределение на Уругвай предлага фиксирани цени на енергията в продължение на 20 години, които насърчават чуждестранните компании като германската вятърна енергийна фирма Enercon за изграждане на инсталации.

"Това, което съм научил е, че възобновяемите енергийни източници са само финансов бизнес", казва Мендес пред Гардиън. "Разходите за изграждане и поддръжка са ниски, така че стига да се даде на инвеститорите сигурна среда, възобновяемата енергия става много привлекателна."

http://qz.com/566773/uruguay-is-now-generating-95-of-its-electricity-from-renewable-energy/

#Енергийна_икономика

Да, новото е очарователно!

Присъединете се с декларация за членство сега: http://www.budd.bg/declaration/

Коя система бихте избрали?

В паричната система днес частните банки създават почти всички пари, когато раздават заеми и взимат лихва от тях. В новата парична система, която вече е предложена за обсъждане, парите се създават от прозрачен обществен орган или институция и се инвестират без дълг. Всички новосъздадени пари се използват за финансиране на публични разходи, за намаляване на данъците и дори за директно разпределение между гражданите.

http://www.positivemoney.org/our-proposals/

Времето за промяна дойде!

www.budd.bg

Главният архитект на София подаде оставка. И какво от това?

Следва отново избор на главен архитект в контекста на партийните и лични интереси на управляващите.

Имат ли гражданите интерес от това? Ще бъдат ли защитени нуждите на обществото? Ще спрат ли броженията поради съмнения в корупционни практики? Ще бъде ли подобрена градската среда? Ще бъде ли утвърдено конкурсното начало в избора на важни за града проекти? Ще бъдат ли чути приоритетите на софиянци? Ще могат ли столичани да изразяват несъгласието си с „политиката” на новия главен архитект и съответно тя да бъде променена?

Колкото и да ни се иска тези въпроси да получат положителен отговор, по-вероятно е нищо да не се промени. За да се случи истинската промяна е нужно избора на длъжността главен архитект да бъде извадена от партийния кръговрат и да бъда предадена на волята на хората. Необходима е реформа. Реформа, която да промени начина, по който се назначава една знакова фигура в градското управление, може би втората по значимост след кмета - фигурата на главния архитект.

Главният архитект преди всичко е професионалист и не трябва да се влияе от ежедневните интереси на политиците. Единствения начин да се стигне до истинска промяна в назначаването му е това да се превърне в изборно дело на гражданите, а не да се извършва от кмет, подчинен на нечие политическо лоби.

Главният архитект контролира и управлява сложния мултидисциплинарен процес на инвестиционното проектиране в цяла една община. Твърде непосилна задача за сам човек, поради което необходимостта от допълнителна експертност е повече от задължителна.

Нужно е заедно с главния архитект да се назначават и експерти в дадени области, но не назначения на политически обременени личности, а на истински професионалисти. В общинските управления главния архитект трябва да е председател на съвет, съставен от експерти.

В този смисъл, БСДД предлага две нива на компетентност за избор на тези специалисти:
1. Първо ниво на компетентност - граждански избор на главен архитект:
- Личността, кандидатираща се за длъжността главен архитект трябва да бъде избирана от гражданите. Всеки кандидат трябва да представя концепция за развитието на града, приоритети и/или конкретни теми за подобряване на градската среда в контекста на предходните устройствени разработки или за тяхната промяна, ако е изчерпана актуалността им. Изложението да е под формата на материали за архитектурен конкурс, изготвен за представяне пред съответната аудитория – гражданите на града. 
- Гражданите определят кой да бъде главен архитект чрез пряко гласуване, машинно и по електронен път.
- Главният архитект се отчита на всеки 18 месеца и чрез пряко гласуване, машинно и по електронен път, гражданите се произнасят дали си върши работата или трябва да бъде отзован.
- Главният архитект да се избира за 5 години, като има право на два мандата.

2. Второ ниво на компетентност – професионален избор на експерти:
- Експертите в съвета са главната движеща сила в управлението и контрола на процесите свързани с инвестиционното проектиране. 
- Експертите се избират от общите събрания на професионални и граждански сдружения, на научни и образователни учреждения и т.н. непартийни организации.
- Експертите подчиняват работата си в експертния съвет на избраната от гражданите концепция, представена при избора на главен архитект, която концепция се счита за задание при осъществяване на дейността им.
- Експертите се избират за до 5 години и имат право на един мандат през 5 години.
- При отзоваване на главния архитект вследствие на отрицателен вот на гражданите, съветът се разпуска и мандатът на всеки от експертите се счита за приключил.

Необходима е коренна промяна в управлението и вяра у нас, гражданите, че всичко зависи от нас!

арх.Георги Цапков - БСДД, направление регионално развитие

‪#‎Българска_директна_демокрация‬

Времето дойде!
Присъединете се на http://www.budd.bg/take-action/