Възможна ли е днес енергийната независимост? Да, разбира се!

Световните лидери прекараха голяма част от парижката среща на върха на изменението на климата в препирни над условията по сделката за „борба с глобалното затопляне“. Но, ако една малка нация като Уругвай е някакъв показател, преминаването ѝ към нисковъглероден начин на живот се оказва не толкова трудно, колкото изглежда.

The Guardian (Гардиън) съобщава, че възобновяемите източници сега захранват 95% от електроенергията в Уругвай. Страната разчита на смес от енергийни ресурси, включително вятърни турбини, слънчева енергия, водноелектрическа енергия, и биомаса. Взети заедно, възобновяемата енергия сега съставлява 55% от енергийния микс на Уругвай, далеч надминавайки средната стойност от 12% в световен мащаб, според Гардиън.

Постиженията на Уругвай са още по-впечатляващи, защото се случват в забележително кратък период от време. Неговото правителство одобрява всеобхватна 25-годишна енергийна политика за нова енергийна икономика през 2008 г. Нещо повече, страната е доказала, че преминаването към чиста енергия не трябва да довежда до по-високи цени за потребителите. Цените на електроенергията коригирани с инфлацията днес всъщност са по-ниски, отколкото са били преди, според отговарящия за държавната политика по изменението на климата, Рамон Мендез.

И така, каква е тайната на успеха на Уругвай? Мендез посочва няколко фактора.

Един от тях е силното партньорство между публичните и частни компании в Уругвай. Държавната Национална електрическа компания на Уругвай насърчава възобновяемата енергия чрез търгове със споразумения за изкупуване на енергията от частните фирми, според доклада за 2015 на междуправителствената организация Международна агенция за възобновяема енергия (IRENA).

Подкрепата на всички политически партии, един национален консенсус, е от решаващо значение за постигането на чиста енергийна политика на Уругвай на практика. Тя бе подкрепена от всички политически партии в Конгреса през 2010 г., според IRENA.

Мендез допълнително изтъква, че успехът на Уругвай се дължи на факта, че инвеститорите са открили, че чистата енергия е добър бизнес. Държавното електроразпределение на Уругвай предлага фиксирани цени на енергията в продължение на 20 години, които насърчават чуждестранните компании като германската вятърна енергийна фирма Enercon за изграждане на инсталации.

"Това, което съм научил е, че възобновяемите енергийни източници са само финансов бизнес", казва Мендес пред Гардиън. "Разходите за изграждане и поддръжка са ниски, така че стига да се даде на инвеститорите сигурна среда, възобновяемата енергия става много привлекателна."

http://qz.com/566773/uruguay-is-now-generating-95-of-its-electricity-from-renewable-energy/

#Енергийна_икономика

Да, новото е очарователно!

Присъединете се с декларация за членство сега: http://www.budd.bg/declaration/